Vi testar rampen!

Liljevalchs har en värdig och tillgänglig entré för alla. Oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte så använder du vår stora härliga ingång. Klicka på bilderna för att se våra korta filmer där sex personer i olika åldrar testar och bedömer Liljevalchs tillgängliga ramp - med rullstol, rullator, barnvagn och skateboard. Välkommen in!

Liljevalchs tillgängliga entré är resultatet av pilotprojektet Värdig entré som genomfördes i samarbete mellan Statens fastighetsverk, Stockholms stad och EIDD (European Institut for Design and Disability) Sverige.

Projektets syfte var att visa att det går att förena dagens krav på tillgänglighet med innovativa och estetiskt tilltalande lösningar i kulturhistoriskt känsliga miljöer. Design för alla, dvs design för den mänskliga mångfalden och allas
delaktighet, var vägledande för Värdig entré-projektet.

Vi på Liljevalchs kan inte nog uttrycka vår glädje över den tillgängliga entrén som stod färdig 2008-2009, komplett med ramp och hiss. Och självklart har själva foajén på entréplanet kompletterats med toalett för besökare med nedsatt funktionsförmåga samt en kassadisk där höjden passar både den som står och sitter ned vid betalning.

Mer om Tillgänglighet för alla och Värdig entré på Statens Fastighetsverkets webbplats.

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs håller stängt för omhängning. 27 april kl. 11.00 öppnar utställningen med Petra Gipp. Öppet tisdag–söndag kl 11.00–17.00 till och med 13 maj. Måndagar samt 1 maj stängt. Fri entré.

Öppet under Lerin-utställningen 18 maj–9 september:
Måndag–torsdag 10.00–18.00
Fredag till söndag 11.00–17.00.
Stängt midsommarhelgen fredag 22–söndag 24 juni.
Entré 80 kr, under 18 år gratis. Måndagar fri entré för alla.

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs