Fotnoter, källor och tack

Fotnoter


1. Enligt bouppteckningen 6 346 405:68 kronor (Kopior av C.F. Liljevalchs testamente, Stiftelsen Saltskog gård.)

2. I skriften Liljevalchs konsthall 75 år, 1991, red Bo Särnstedt, sid 15, anges att ca 500.000 kronor - i dåtidens penningvärde - blev över. Svante Hedin uppger i sin text Herrarna Liljewalch - med sinne för affärer (2004) att beloppet som blev över var 1,5 miljoner räknat i dagens penningvärde och att uppförandet av Liljevalchs konsthall kostade drygt 2 miljoner kronor (516.000 kronor i dåtidens penningvärde) .

I Bo Särnsteds skrift Året var 1916 framgår det av ett katalogförord från samma år att medlen till konsthallen nätt och jämt räckte till, en brist som avhjälptes av Eva Bonniers donationsnämnd.

3. Tåhlin, Hans
Antavla för Carl Fredrik Liljevalch, 1837-1909, avskriven av Maj-Britt Ivetorp 2000.
Gelotte, Göran: Saltskog gård, 2001.
Annika Hansson Wretman sluter sig till det datum Tåhlin och Ivetorp anger eftersom dessa två källor är samstämmiga.

4. Antavlan, sammanställd av Hans Tåhlin (Tåhlin, Hans: Anfäder, C.F Liljevalch) är kompletterad med uppgifter från Svante Hedin (Hedin, Svante: Herrarna Liljewalch - med sinne för affärer, 2004). Observera att Tåhlins antavla anger att Carl Fredrik jr föddes samma datum som Emil Theodor Liljevalch. Denna förmodade tvillingbror nämns inte i någon annan källa, kanske på grund av att han avled vid 13 års ålder.

5. Gelotte, Göran: Saltskog gård, 2001
Hedin, Svante: Herrarna Liljewalch - med sinne för affärer, 2004

6. Hedin, Svante, 2004

7. ibid

8. Tåhlin, Hans: Anfäder, C.F Liljevalch

9. Hedin, Svante, 2004

10. Hedin (2004)

11. ibid

12. ibid

13. Historiskt om svenska järnvägar, www.historiskt.nu, redaktör Rolf Sten. Sajten anger källan Svenska Järnvägsföreningens historik 1876-1926.

14. www.cassels.com, Stiftelsen E Cassels Arbetarefond, Grängesberg

15. Gelotte (2001), sid 25

Tryckta källor

Fogelström, Per Anders: En bok om Stockholm (1978)

Gelotte, Göran: Saltskog gård (2001).

Järnfeldt-Carlsson, Marta: Landskap, jaktvillor och kurhotell. Arkitektur och turism i Västjämtland 1880-1915, avhandling Umeå universitet.

Särnstedt, Bo: Året var 1916 (1976)

Särnstedt, Bo: Liljevalchs konsthall 75 år (1991)

Tjerneld, Staffan: Stockholmsliv. Hur vi bott, arbetat och roat oss under 100 år, Nordstedts (1949-1951)

Wintzell, I: Mannen och modet, Nordiska museets förlag, Stockholm (1993)

Östenson, Stig: Den Lågfrälse Vallerstadsätten (1400-talets senare del - 1600-talets början) och Släkten Liljewalchs äldre led (1562 - 1726). Uppsats återgiven i Släkt och Hävd 1971

Östenson, Stig: Småländskt låg- och halvfrälse. Uppsats i Personhistorisk Tidskrift, Årgång 66. Stockholm 1969

Otryckta källor

Hedin, Svante: Herrarna Liljewalch - med sinne för affärer, 2004

Tåhlin, Hans: C.F Liljevalchs anfäder (2005)

Ivetorp, Maj-Britt: Antavla för Carl Fredrik Liljevalch, 1837-1909 (2000)

Liljevalch Carl Fredrik jr, brevsamling, Stiftelsen Saltskog gård

Liljevalch Carl Fredrik jr, testamente, Stiftelsen Saltskog gård

Internetkällor

www.afafastigheter.se, text av Harald Norbelie, AFA fastigheter, Stockholm

www.biologiskamuseet.se

www.berns.se

www.cassels.com Stiftelsen E Cassels Arbetarefond, Grängesberg

www.historiskt.nu Historiskt om svenska järnvägar, redaktör Rolf Sten. Sajten anger källan Svenska Järnvägsföreningens historik 1876-1926.

www.sfv.se, Statens Fastighetsverk (förvaltare av Villa Lusthusporten)

Muntliga källor

Svante Hedin, Gotland

Lars Olov Lindgren, ordförande, Stiftelsen Saltskog gård

Hans Tåhlin, Stockholm

Ett särskilt tack riktas till Svante Hedin, Lars Olov Lindgren och Hans Tåhlin.

 

 

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs håller stängt för omhängning från den 10 september. Helgen den 20–23 september hålls mässan Grand Antiques Art & Design i konsthallen. 
Öppettider 
Torsdag 11.00–20.00
Fredag och lördag 11.00–18.00
Söndag 11.00–17.00

Entré 150 kr, under 20 år gratis. 

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs