1920-tal

Utställningen Modern fransk konst på Liljevalchs konsthall var den första presentationen av renodlad kubism som gjordes tillgänglig för en bred svensk publik. Det var också första gången som den nya konsthallen orsakade riktigt hård kritik bland press och allmänhet. Men kubisterna väckte också publikens nyfikenhet och utställningen tog emot 4 500 besökare redan första veckan.

I februari 1920 öppnade Liljevalchs konsthall en utställning med verk av bland andra Picasso, Matisse, Braque och Legér. Utställningen arrangerades i samarbete med konsthandlaren och konstsamlaren Léonce Rosenberg - innehavare av Galerie L´Effort Moderne i Paris.

För majoriteten av konsthallens besökare var detta ett möte med en alldeles ny typ av konst, med geometriska former, hårda ytplanseffekter och lösgjorda volymkonturer. Landets tidningar var inte sena att kommentera "kubismens konstigheter".

Det är högst sannolikt att konsthallens ledning förutsett den överväldigande kritiken mot kubisterna. Redan i förordet till utställningskatalogen formulerade den unge konstvetaren Bertil Björck ett pedagogiskt utformat försvar:

"Den som på allvar söker sig leva sig in i det nya, skall finna att just det starkaste och mest nyskapande alltid står i det bestämdaste samband med det förflutna, med traditionen. Om man söker ställa traditionen i ren motsättning till modernismen, visar det endast vilken snäv uppfattning man har av traditionsbegreppet."

Svenska Dagbladets Ragnar Hoppe tillhandahöll, den 22 februari, några goda råd till de läsare som planerade att besöka utställningen:

"Bäst är det emellertid, tror jag, att gå till kubismen, så som den presenteras på denna utställning, utan några teorier, utan några som helst förutfattade meningar. Man bör inte ängsligt söka efter några motiv, inte envist leta efter vad tavlan föreställer, ty detta är av underordnad betydelse. Men man bör om möjligt gå på utställningen ett par, tre gånger och se grundligt på de konstverk, som verka mest sympatiska - eller minst obehagliga, hur man nu vill ha det. Och så låta konstverken själva tala." 

En av utställningens raljerande kritiker var - kanske något överraskande - Hinke Bergegren, känd som anarkistiskt orienterad revolutionär, agitator och tidningsman. Den 21 februari skrev han om kubisterna i Folkets Dagblad, Politiken: 

"De visar nästan alla ofta utomordentlig virtuositet - om inte i annat så åtminstone i att bluffa - och en fin, ofta raffinerad färgsammansättning; några bilder minns man såsom konstnärligt vackra. Så mycket obehagligare alltså, att det stora flertalet dukar är rama rena skojet." (...) Jag råder ingen, att av nyfikenhet gå till Liljevalchs, ty det, som där bjudes är inte tillräckligt skrattretande för pengarna."

August Brunius belyste och förklarade kubismen i Göteborgs Handelstidning den 18 februari men också han var tveksam till kubismen som konstform:

"Den kubistiska tavlan är ett skelett, ett stenogram, en kompositionsstudie av fulländad koncentration. Men aldrig förr i konstens historia har en kompositionsstudie känts som färdig och riktig konst; och vi ha den fullaste rätt att avvisa denna konst som en otillbörlig pretention: det är ett embryo; icke det färdigvuxna konstverket. Det är varken bild, dekoration eller ornament."

De upprörda känslor som Modern fransk konst orsakade lade sig snart då kubisterna samma vårvinter avlöstes av Carl Larssons minnesutställning på konsthallen. Men en ny svensk konstnärsgeneration hade fattat intresse för den omstridda riktningen, däribland Otto G. Carlsund och de unga männen i den blivande Halmstadsgruppen.

 

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs håller stängt för omhängning från den 10 september. Helgen den 20–23 september hålls mässan Grand Antiques Art & Design i konsthallen. 
Öppettider 
Torsdag 11.00–20.00
Fredag och lördag 11.00–18.00
Söndag 11.00–17.00

Entré 150 kr, under 20 år gratis. 

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs