1930-tal

Liljevalchs utställning Standard 1934 framstod som en lägesrapport över funktionalismen, fyra år efter dess programförklaring. Här visades bostäder och bohag avsedda för befolkningen i det svenska folkhemmet. Under trettiotalet vändes även blicken mot ett allt mer oroligt Europa. På Liljevalchs såg svenskarna Pablo Picassos målning Guernica, redan året efter det bombangrepp som målningen skildrar.

Under våren 1934 reste sig ett nytt bostadshus intill Liljevalchs konsthall med fasad mot Galärvarvet - ett tillsynes udda inslag i stadsplaneringen. Men bostadshuset visade sig stå där högst tillfälligt som en del av konsthallens utställning Standard 1934.

Utställningens titel orsakade en del huvudbry hos besökarna men omfattade rimligtvis två betydelser av ordet "standard" - dels strävan efter en måttstock för produktion av goda bostäder och bohag, dels ett faktiskt uppnått läge eller position, vilket gällde funktionalismen.

Standard 1934 anordnades gemensamt av Svenska Slöjd-föreningen och Svenska Arkitektföreningen. Utställnings-principerna var delvis nya för tidens bostadsutställningar. Här var enskilda exponeringar av företag få.

Istället sammanfördes inredningar och föremål i grupper under teman som måltid, arbete och vila. Utställningen var uppdelad i tre huvud-avdelningar; "Byggnadsmaterial", "Bohagsföremål" och "Bostadstyper".

Syftet med den ingående presentationen av byggnadsmaterial var att göra fackkunskaper om byggnadsmetoder och materialtyper mer begripliga och tillgängliga för allmänheten.

I bohagsdelen exponerades en rad produkter för arbete och rekreation i hemmet - från el- och gasspisar, via sekretärer och skrivbord till teserviser och bordsdukar.

Exemplen på moderna bostäder var planerade för att inrymmas i en ny typ av huskropp - smalhuset. Det smala huset hade slagit igenom som idé två år tidigare i den så kallade Årstatävlingen - en av staden utlyst arkitekttävling för uppförandet av billiga och goda bostäder.

Trots att Standard 1934 dominerades av funktionalismens ideal rymde utställningen prov på enstaka uppror mot detta formspråk.

Här fanns exempelvis en stor och svulstig soffa av Svenskt Tenns nye formgivare, österrikaren Josef Frank. Liljevalchs-soffan* - som den snabbt kom att kallas - var både ett vågat bidrag till utställningen som sådan och en möbel som bröt mot Franks egen stil. Men framför allt uppfattades den som en protest mot Svenska Slöjdföreningens "tråkighet", som det hette i debatten.

1938 visade Liljevalchs fransk samtida konst av Matisse, Picasso, Braque och Laurens. Utställningens mest uppmärksammade verk var Pablo Picassos målning Guernica som hade målats ett år tidigare, strax efter det förödande bombangreppet på den baskiska staden.

Svensk konstpublik ställdes på så sätt ansikte mot ansikte med en monumental och allegorisk skildring av civilbefolkningens lidanden och desperation.

Här finns tjuren som representerar grymheten och hästen som står för oskulden. Ett tidningspappers gråtoner är målningens enda färger - nuets fasansfulla ögonblick har blivit dåtid, i den stund det återges i tidningar världen över.

Liljevalchs utställning med de fyra konstnärerna arrangerades i skuggan av andra världskriget. 1939 avbröts konsthallens verksamhet eftersom marinen rekvirerade hela byggnaden som förläggning till femhundra flottister.

"Ockupationen", som kritiska röster kallade arrangemanget, pågick i fem år tills marinens verksamhet flyttades till Berga på Södertörn - och konstpubliken drog en lättnadens suck.

 

 

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs håller stängt för omhängning från den 10 september. Helgen den 20–23 september hålls mässan Grand Antiques Art & Design i konsthallen. 
Öppettider 
Torsdag 11.00–20.00
Fredag och lördag 11.00–18.00
Söndag 11.00–17.00

Entré 150 kr, under 20 år gratis. 

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs