1950-tal

Utställningen Mexikansk konst från forntid till nutid var den i särklass största konsthändelsen i Europa år 1952. Den öppnade på Musée de L´Art Moderne Paris, och fortsatte sedan till Liljevalchs konsthall som enda europeisk anhalt utanför Frankrike. Under ett par månader strömmade mer än 213 000 besökare till konsthallen och häpnade över en egenartad och förbryllande bildvärld.

När Stockholm antagit det exklusiva erbjudandet om att visa den mexikanska utställningen påbörjades stora förberedelser på Liljevalchs konsthall. Salarna räckte inte till som utställningsyta för de 1300 objekt som representerade en tretusenårig produktion av konst, kultföremål och hantverk.

Konsthallens källarvåningen byggdes därför om för att ge plats åt förhistoriska skulpturer, medan Blå Porten slog igen sin restaurangverksamhet för att istället visa mexikansk grafik.

Utställningsmaterialet fördes in i Sverige under sträng polisbevakning. Godset i de tolv järnvägsvagnarna värderades till astronomiska 600 miljoner kronor och inget försäkrings-bolag ville befatta sig med ärendet. Väl framme på Liljevalchs konsthall packades föremålen upp ur vadderade packlårar av en svensk-mexikansk arbetsstyrka.

Den femte september 1952 öppnade äntligen den mexikanska utställningen. Trängseln var stor och Röda Korset liksom pojkscouter kallades in för att hålla ordning i folkmassan. Busslaster med besökare från hela landet, liksom från de nordiska grannländerna, anlände till Liljevalchs i strid ström.

Varken konsthall eller press kunde rimligen förvänta sig att publiken hade någon som helst förkunskap om den mexikanska kulturen. Därför försågs besökarna med pedagogisk utformad information av olika slag.

Utställningskatalogen - som publicerades på svenska, spanska och engelska - innehöll en resumé av Mexikos historiska, politiska och kulturella utveckling. Svensk press - som främst hölls sig till att beskriva utställningen, istället för att recensera den - kompletterade sina artiklar med en rad upplysande fakta om Mexiko.

I de omdömen som pressen trots allt vågade sig på återkom ständigt beskrivningar som "gåtfullt", "tjusande", "främmande", "märkligt" och "överväldigande".

Utställningen som helhet betraktat var en kronologisk uppbyggd kulturmanifestation, med forntida gravurnor i ena änden och Diego Riveras politiska muralmålningar i den andra.

Sammanställningen presenterade hur en enhetlig nationell stilvilja löpt genom flera årtusenden av mexikansk kultur, men uppmärksamma besökare såg snarare den mexikanska stilen som en syntes av olika kulturers inflytande på formspråk och uttryck.

Förordet till utställningskatalogen - undertecknat av statsminister Tage Erlander, intendent Otte Sköld och stadsfullmäktiges ordförande Carl Albert Andersson presenterar exposén på följande sätt:

"Vi finner i utställningens strålkastarljus både över nuet och det historiska skeendet att konsten i Mexiko alltid haft sitt fäste i elementära mänskliga erfarenheter. Livets och dödens problem, sinnesglädjen och andakten, ingår som inspirerande moment, religion och samhällssyn i stort dikterar konstyttringarnas fasta, följdriktiga kurs. Konsten är här icke fåtalets utan hela folkets angelägenhet."

Liljevalchs utställning var inte som helt okontroversiell och kallades bland annat för "kommunistpropaganda". Men de kritiska rösterna drunknade i den mexikanska manifestationens överväldigande framgång.

Utställningen gav upphov till en Mexikovåg i Stockholm med omnejd - Grand Hotell arrangerade Mexikogala, Barnens Dag lockade med mexikanska gosskörer, studieförbunden anordnade kurser om mexikansk konst och kultur, matspalterna innehöll recept på mexikanska rätter.

Efter stängningen av utställningen, den 16 november, skulle upplevelsen av den egenartade mexikanska konsten dröja kvar hos många svenskar.

En ung man som tog intryck var Öyvind Fahlström - en av Sveriges mest särpräglade och uppmärksammade konstnärer. Enligt muntliga uppgifter tjänstgjorde han som vakt på konsthallen under utställningsperioden.

 

 

 

 

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs håller stängt för omhängning från den 10 september. Helgen den 20–23 september hålls mässan Grand Antiques Art & Design i konsthallen. 
Öppettider 
Torsdag 11.00–20.00
Fredag och lördag 11.00–18.00
Söndag 11.00–17.00

Entré 150 kr, under 20 år gratis. 

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs