1970-tal

Under sjuttiotalet avspeglades det politiska och vänsterorienterade engagemanget i Liljevalchs utställningsprogram. Här presenterades utblickar mot konst och kultur från folkrepubliken Kina, Sovjetstaten och revolutionens Kuba. Men decenniets stora utställning utgjordes av en av det moderna måleriets främsta företrädare - norrmannen Edvard Munch.

Politiska strömningar gjorde sitt tydliga avtryck i Liljevalchs utställningar under sjuttiotalet.

Årtiondet inleddes med Nytt porslin och ny keramik från folkrepubliken Kina - ett samarbete mellan Liljevalchs, Folkrepubliken Kinas ambassad och Svensk-Kinesiska föreningen. Katalogens inledande text var helt präglad av Mao Tsetungs politiska manifest:

"De föremål som är utställda här utgör endast en liten del av det nya, som har skapats. De ger uttryck för det kinesiska folkets gränslösa kärlek till sin store ledare, ordförande Mao, och de prisar varmt den stora proletära kulturrevolutionen ...(...) Och flera verk skildrar i den proletära internationalismens fina anda den nationella befrielsekamp, som förs av folken i olika länder."

1971 visades utställningen Sovjetrysk konst (från biennalen i Venedig ett år tidigare) med konstnären Alexandr Dejneka (1899-1969). Dejnekas konstnärskap presenterades som en sammansmältning av de form- och idéströmningar som kan räknas från det ryska avantgardets futurism, via kubismen till den socialistiska realismen.

I katalogens förord skrev Torsten Bergmark:

"Han skildrar med realistiska medel ett socialistiskt uppbyggnadsarbete. Och han ser på detta med positiva ögon. Men optimismen är inte förljugen, som i så mycket annat sovjetiskt måleri. Sanningskriteriet är här som alltid av kvalitativ art, dvs inte i första hand en fråga om tema och motiv."

I februari 1973 öppnade Bilder från Cuba med 22 samtida kubanska konstnärer. Här ingick också ett urval av barnteckningar.

Utställningskatalogen bidrog med information om det socialistiska Cuba och konstens funktion i landets samhällsutveckling. Här kunde intresserad konstpublik ta del av den kubanska utbildningspolitikens framsteg, hälsovårdens landvinningar samt idrottens och den fysiska fostrans resultat.

I förordet skriver Peter Weiss och Gunilla Palmstierna -Weiss om konstens Kuba:

"I förloppet av en kulturrevolution intar konsten sin nya funktion: den skapas och ägs av folket. De verk som utställs här speglar omsmältningsprocessen.(...)Denna konst som tillhör alla, är utan formala föreskrifter, utan dogmer. Grundsatsen gäller att friheten är total för dem som står på revolutionens sida."

1977 riktades Liljevalchs uppmärksamhet mot norrmannen Edvard Munch. Ett intensivt samarbete mellan konsthallen och Munchmuseet resulterade i den ditintills största presentationen av konstnärskapet.

Edvard Munchs omfattande utställning delades mellan Liljevalchs konsthall och Kulturhuset i Stockholm.

Konsthallen visade hans monumentala livsfriser, temaserier och mycket omfattande grafiska produktion, medan Kulturhusets galleri presenterade arbetarbilderna.

Den stora publik som besökte Liljevalchs mötte självfallet den rad välkända verk som räknas till det moderna måleriets ikoner. Men tack vare ett mångårigt forskningsarbete kring Munch lyfte utställningen också fram andra mindre kända sidor av konstnärskapet.
Munchmuseets chefsintendent Arne Eggums forskning ringade in nya motivkretsar och serier - Det Gröna Rummet, Sovrummet och Bohemen.

 

 

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs håller stängt för omhängning från den 10 september. Helgen den 20–23 september hålls mässan Grand Antiques Art & Design i konsthallen. 
Öppettider 
Torsdag 11.00–20.00
Fredag och lördag 11.00–18.00
Söndag 11.00–17.00

Entré 150 kr, under 20 år gratis. 

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs