1990-tal

I början av nittiotalet visade Liljevalchs grupputställningen Se Människan. Här kom två av konsthallens bänkar att få oväntat stor uppmärksamhet genom Dan Wolgers medverkan.
Under sent nittiotal visades svensk hemslöjd i en uppgraderad version, vilket Ernst Billgrens utställningsaffisch gjorde tydligt. Hilma af Klint avslutade millenniet och förde konsthallen in i 2000-talet med andliga och antroposofiskt präglade verk.

Se människan, med 22 svenska konstnärer, var en utställning som åter ville rikta konstens sökarljus på människan och frågan vad en människa är. Utställningen visade verk av högst samtida konstnärer som redan var bekanta på den svenska konstscenen - en scen som i sin tur etablerade allt närmare kontakt med den internationella konstvärlden under detta årtionde. I Se människan deltog bland andra Cecilia Edefalk, Annika Karlsson Rixon, Maria Lindberg, Ann-Sofi Sidén och Leif Elggren.

Att Dan Wolgers också medverkade i utställningen var det omöjligt att missa, även för den som aldrig satt sin fot på Liljevalchs konsthall. Medierna följde hans "bänkstöld" med stort intresse.

Wolgers bortförande av två av konsthallens bänkar var i själva verket en konstpolitisk handling, där han protesterade mot konstnärers i allmänhet låga utställningsarvode.

Istället för att bidra med något till konsthallen så tog han något för att inte gå med ekonomisk förlust vid sin medverkan i Se människan.

För att göra en lång historia kort - Dan Wolgers lät sälja bänkarna på Stockholms Auktionsverk vilka köptes av en frisersalong i Stockholm. Han polisanmäldes av två privatpersoner, fick villkorlig dom och 60 dagsböter men sålde dokumentet med delgivningen oöppnat till sin gallerist i Norge.

För den modesta summa som Wolgers fick ut från bänkauktionen köpte han en fax till sin ateljé, alltså en både praktisk och ekonomisk investering i hans konstnärliga verksamhet.

Utställningens intendent Philippe Legros kunde absurt nog stolt visa upp konstnären Dan Wolgers "stulna bänkar" på utställningen Se människan för en publik som faktiskt gärna ville se dem. Och salongen erbjöd så småningom konsthallen att köpa tillbaka bänkarna.   

Sommaren 1998 - under Stockholms kulturhuvudstadsår - stod det klart att hemslöjd hade kultstatus. Utställningen Slöjden är här. Slöjden är härlig! var ett samarbete mellan Liljevalchs konsthall och Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund.

Mer än 400 slöjdare, formgivare och elever vid hantverksskolor deltog och representerade hela Sverige. Publiken, liksom hantverkarna, var företrädesvis äldre men ett nytt inslag av en ung slöjdsugen generation var också tydligt.

För många besökare var exempelvis Hultsfredsfestivalens slöjdverksamhet en överraskning - hemslöjd, volymstark musik och party i kombination.

Slöjdutställningens tes var att det egentligen inte går att skilja konst från hantverk eller tvärtom. Därför anlitades en konstnär - Ernst Billgren - för att göra utställningsaffischen.

Bilden talar för sig själv men i en av utställningskatalogens texter skriver han:

"Gränsen mellan konst och hantverk ger upphov till en onaturlig situation som är en parantes i konsthistorien, ett par århundraden i en tiotusentals år lång historia av mänskligt skapande. Den förvirring som nu breder ut sig på konsthögskolorna och konsthantverksutbildningarna är ett tecken på att cirkeln snart är sluten igen."

Hilma af Klint (1862- 1944) och hennes svit "Målningarna till templet" visades under millennieskiftets utställningsperiod på Liljevalchs konsthall. Hennes konstnärskap bedömdes vara en lämplig språngbräda från det gamla årtusendet till det nya.

Sviten visades i sitt fullständiga skick och omfattar 193 målningar, utförda 1906-1915. Hilma af Klint var en av det abstrakta målningens pionjärer och därmed en klar modernist. När hennes andligt präglade målningar nu visades på Liljevalchs korresponderade utställningen på ett märkligt sätt med de känslor och spekulationer om framtiden som steget in i det nya tusentalet genererade.

Läs mer om bänkarna som försvann i Liljevalchs pärlor.

 

 

 

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs håller stängt för omhängning från den 10 september. Helgen den 20–23 september hålls mässan Grand Antiques Art & Design i konsthallen. 
Öppettider 
Torsdag 11.00–20.00
Fredag och lördag 11.00–18.00
Söndag 11.00–17.00

Entré 150 kr, under 20 år gratis. 

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs