Hemslöjden på Liljevalchs

6 juni2 september 2012

Slöjden i experiment, process och framtid!

Här finns idén om slöjden som process snarare än färdig produkt och om experimentet som metod för att skaffa sig nya kunskaper.

En del av projekten befinner sig på experimentstadiet, andra är exempel på långt gångna designprocesser. Mycket är resultatet av erfarna slöjdares förmåga att använda sin kunskap i nya oväntade sammanhang. Annat har skapats av personer med ett yrke och en inriktning som vanligtvis befinner sig utanför slöjdvärlden.

Rummet vill inspirera och motivera entreprenörer och producenter som verkar inom näringsliv och samhälle. Uppmärksamheten är riktad mot materialens möjligheter och inneboende egenskaper, och hur de kan användas på nya sätt och i nya sammanhang i vår samtid och framtid.

Och självklart är allas vår hållbara miljö och klimatfrågan alltid närvarande i slöjdens experimentlaboratorium.

 

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs på Djurgården har stängt för renovering. Konsthallen öppnar igen i november med tre utställningar.

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs