Målningar av Stina Rosenberg

2529 september 2013

Årets mottagare av Åke Andrén Stiftelsens stora konstnärsstipendium.

Läs mer

Under fem dagar visar Liljevalchs en handfull målningar av Stina Rosenberg i samband med att hon tilldelas Åke Andréns stora konstnärsstipendium. Stipendiet delas ut för andra året i rad och är Sveriges största konstpris.

Stina Rosenberg arbetar ofta storskaligt där färgspatelns breda kraftiga spår samspelar med fjäderlätta penseldrag och förfinade färgskalor. Hon använder sig av grunderade aluminiumplåtar där den släta ytan lyfter fram det rörliga måleriet.

Målningarna är resultat av en på samma gång improviserad och mycket disciplinerad arbetsprocess. Inför varje arbetspass i ateljén blandar och väljer Stina Rosenberg noggrant färgerna som ska användas innan den intuitiva delen, själva måleriet, tar vid. Varje färdigt verk är det slutgiltiga avtrycket av den kreativa processen och den riktning som arbetet tagit.

Stina Rosenberg är född i Örebro och tog sin examen 2009 vid Konsthögskolan i Umeå. Hon bor och arbetar numera i Stockholm.

Hennes verk finns i samlingarna hos exempelvis Statens Konstråd, Gävleborgs, Sörmlands och Västerbottens landsting samt i kommuner som Norrköping, Umeå, Uppsala och Örebro.

Om Åke Andrén Stiftelsen och Sveriges största konstpris

Åke Andrén Stiftelsen bildades sommaren 2011 genom en donation av bankdirektör Åke Andrén i Värnamo. Stipendiesumman på en halv miljon kronor gör det till Sveriges största konstpris räknat i pengar. Det delas ut till en ny ung lovande konstnär varje år under loppet av 40 år, räknat från 2012. I år är det alltså andra gången som stiftelsens konstnärsstipendium delas ut.

Årets stipendiat har utsetts av en jury som består av Liljevalchs chef Mårten Castenfors samt Björn Springfeldt, tidigare chef för Moderna Museet, och konstnären John-Erik Franzén.

Björn Springfeldt om Stina Rosenberg, målare

Vardagens förtrolighet kan stå i vägen för insikten om måleriets mirakel: att en människa genom att föra handen över en yta och lämna spår av färg kan ge en bild av välden och av vad det innebär att vara människa. En handling vetenskapen menar utförts under åtminstone hundra tusen år och som byggt en svindlande rik tradition.  Och hela tiden tar unga målare vid och förmår locka oss att se på nytt.

Stina Rosenberg väljer att gå tillbaka till det mest ursprungliga i processen. Hennes bilder avbildar inte utan ställer oss inför verkligheten av färg och handens rörelse över den monokroma målningen. Blicken lockas att vandra mellan den stora form som breder ut sig på ytan och förvandlar den till rymd och bärare av myriader små kroppar av färg, var och en med sin rumslighet och rörelseenergi.

Målaren är intensivt närvarande. Bilder av gestalter i verkligheten glimtar till och upplöses.  Till sin verkan ligger detta måleri nära musikens förmåga att oförklarligt röra vid existensen. Själv nämner hon tilltro och tillit som drivkrafter och strävan att maximalt vidga spannet mellan olika innebörder.

Så bjuder Stina Rosenbergs bilder motstånd mot det snabba, tydliga och direkta, men desto mer av poesi och det utforskandets äventyr bara måleriet kan ge.

Gratis inträde.
Öppet 25–29 september 2013

2529 september 2013

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs har stängt för renovering och grundförstärkning. Administrationen finns under tiden på Nybrokajen 2.

Vårsalongen 2017 hålls i City, på Malmskillnadsgatan 32, och öppnar onsdagen den 11 januari. Öppettiderna då blir måndag–torsdag kl 12–20 och fredag–söndag kl 11–17.

» Utförlig besöksinfo

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs