Spår av ett pågående minne

11 november10 december

I ett år har konstnären Mikael Lundberg dokumenterat all rörelse i området vid Slussen genom en inspelning gjord med en videokamera placerad uppe i Katarinahissen. Ur denna 8760 timmar långa film har bilder skapats med avancerad digital teknik.

Utställningen som omfattar fotografier, projektioner och skulptur i fem rum på Liljevalchs, baseras på Mikael Lundbergs forskningsprojekt Plats och minne där han samarbetar med Mats Nordahl, doktor i teknisk fysik och tidigare verksam vid Chalmers i Göteborg.

Mikael Lundberg har placerat en kamera högst upp i Katarinahissen vid Slussen. Kameran är riktad ner mot torget, Stadsmuseet ligger ungefär mitt i bilden. Från denna position har kameran under ett helt år, dygnet runt, inom sitt fasta upptagningsområde registrerat alla rörelser. Resultatet av denna övervakning har blivit en film på 8 760 timmar.

Med hjälp av specialskriven mjukvara har sedan alla rörelser av objekt upp till mänsklig storlek extraherats ur videomaterialet och sparats som tidslinjer. Bilden här intill är uppbyggd av alla tidslinjer från en period på tre månader.

Detta är alltså en bild och ett minne av platsen skapad genom människors rörelse. Även cyklister, vindblåsta flaggor och andra föremål, eller reflektioner av någons rörelse i ett fönster finns med. Genom en kollektiv process skapas på detta sätt en bild av platsens rörelser. Konturer av byggnader och föremål kan framträda genom att de skymmer rörelsen eller genom att människor passerar runt dem, vilket får mönstret att också börja avbilda den fysiska platsen i sig. 


11 november10 december

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Just nu har Liljevalchs stängt för omhängning. Öppnar igen 10 juni 2017, med en fotoutställning på Armémuseums gård.

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs