Vårsalongen 2011

28 januari3 april 2011

Titel 49. Jämtländska älgpass I
Teknik Fotografi

Jag är född och uppvuxen i Göteborg. Jag gick på Kungl. Konsthögskolan 2004-2009, och har nu ateljé i Stockholm.

Konstnärligt arbetar jag främst med skulptur, i brons och järn. Fotograferandet utgör för mig sedan länge en akt av dokumentation och som minnesantecknande form, och är ofta utgångspunkt till tredimensionella verk. Jag har också arbetat med musei- och arkivsamlingar.

Sedan sommaren 2002 har jag fotograferat jaktpass i Jämtland, i ett mindre område på ca 2 mil i omkrets. Dokumentationen skedde under semesterns dagsturer; i skogen, ute på kalhyggena och myrarna. 2009 hade jag dokumenterat 150 stycken individuella pass, och inledde bearbetning av bildmaterialet.

Jag har alltid benämnt dem älgpass, och detta innefattar torn likaväl som markbaserade gömslen. Som torn representerar passen övervakning och vapenmakt, som gömsle en symbol för drömmen om ett obundet liv med egenkontroll. Som byggen i skiftande landskap varifrån man skjuter och avvaktar djur, utgör de en viloplats för människans nuvarande sätt att vistas och blicka ut, in i naturen.

Det var inte passens faktiska funktionella sammanhang utan själva deras framtoning, med gestaltande skulpturala kvalitéer, som initialt engagerade. Objektifierade och förmänskligade uttrycker de tronande självbelåtenhet, mustig expressivitet, eller håglös övergivenhet bristfälligt stöttade. Vissa tycks förmedla tafatt förlägenhet, åter andra en dunkel oro.

En tid hävdar sig älgpassen arkitektoniskt brytande en oordnad miljö med strukturerat linjespel; med lokalt förankrade traditioner, byggda platsspecifikt, emellanåt inkorporerande träd; och har genom åren lappats och lagats. De visar på sin kreatörs bekvämlighetsanspråk och snickarkunskaper. Ibland utgörs passet av en utrangerad bilsits eller bara en stock med granris på. I naturen snart förgängliga, byts älgpassen numera ut mot prefabricerade och utseendemässigt enhetligare byggen, och flera, nyss fotograferade älgpass, existerar inte längre.

Våren 2010 hade jag samlat bildmaterialet i en Artist Book med 150 stycken pass, som presenterades på en utställning i Göteborg. Jag valde att ha dem i svartvitt, för att det estetiskt alltid tilltalat mig, men också bättre framhävde själva konstruktionen.

Jämtländska älgpass I är ett urval av denna samling, och kompletterad med 2010 års dokumentation då jag också letade upp dem på nytt, för att GPS-positionera dem; för att ge dem som porträtt en titel och en placering.

Som en skolplanch från förr med sitt urval, är dessa 13 älgpass valda med tanke på bildmässig enhet och individuell variation. Fotografierna är tagna 2003-2010. Jämtländska älgpass I finns i en upplaga om 7 pigment prints.

www.corinneericson.se

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Öppettider för Vårsalongen från 25 januari:
Måndag 11.00–17.00, fri entré
Tisdag–torsdag 11.00–20.00
Fredag–söndag 11.00–17.00
Entré 80 kr, under 18 år gratis. 
Presentation av utställningen ca 20 minuter varje dag kl 12 och 15.


Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst tre stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs