Vårsalongen 2011

28 januari3 april 2011

Titel 130. Breath III
Teknik Fotografi

Dan Lestander bor och arbetar i Luleå i norra Sverige. Hans konst har ett handfast avstamp i den omgivning, natur och klimat som denna geografiska identitet omfamnar: Ljuset, det euforiska ljuset och färden mot sommarens vita nätter. Och, framförallt: vintern med snö, is, kyla, kamos - vinterns märkvärdiga ljus. Samt, inte minst, kontrasterna: ljus, mörker; hetta, köld.

Lestanders konst är dessutom rakt igenom performativ. Varje video registrerar en noggrann iscensättning av en specifik händelse. Fotografier återger ögonblick av omsorgsfullt regisserade aktiviteter, noggrant och skickligt koreograferade incidenter, utspelade framför och uppfångade av kameran. Tablåer eller scener upprättas och används (scenografi är ytterligare ett inslag i Lestanders flerdisciplinära konstnärskap); gärna verkar ett videoverk i ett bördigt gränsland mellan fiktion och verklighet, där fantasi och dokument smidigt sammanflätas; gärna används eller simuleras realtid, det vill säga en känsla av pågående tid, av händelser eller berättelser utan avbrott, omtagningar, pauser.

I Breath I, II och III genomförs en tyst och sensuell boxningsmatch med elementet vatten manifesterat i alla dess tre former: is, vatten och vattenånga. I I´m Watching övertar videons protagonist betraktarens roll; en stillsamt prövande blick skickas ut av man i en isvak och ett bortom introduceras, scenrummet expanderar: Var befinner sig betraktaren? Vad är det som kameran inte ser?

Text: Jan-Erik Lundström

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Öppettider för Vårsalongen från 25 januari:
Måndag 11.00–17.00, fri entré
Tisdag–torsdag 11.00–20.00
Fredag–söndag 11.00–17.00
Entré 80 kr, under 18 år gratis. 
Presentation av utställningen ca 20 minuter varje dag kl 12 och 15.


Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst tre stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs