Vårsalongen 2011

28 januari3 april 2011

Titel 60. Interiör
Teknik Blyerts på papper

Fredrik Forslind
Född 1989
Kommer från Järfälla utanför Stockholm.
Studerade på Gerlesborgsskolan i Stockholm 2008-2010.

www.fredrikforslind.weebly.com

Att teckna, måla och arbeta med bilder har varit en stor del av mitt liv ända sedan jag var mycket liten. Avtecknandet och iakttagelsen av den närmaste omgivningen lade grunden till en fascination över bildens möjligheter när det kommer till det man brukar beteckna för ”realism”. Denna har, med vissa små sidospår, gått som en röd tråd genom arbetet sedan dess.

Måhända har tankarna kring varför det blivit så ofta lämnats därhän till förmån för bildens faktiska egenskaper såsom perspektiv, djupverkan, stofflighet, övertygelse, valörer etc. Intresset för den fotorealistiska bilden (eller bilden överhuvudtaget) som senare fångade mitt intresse, föddes ur dessa områden - inte ur det teoretiska tänkandet kring den (bilden).

Att arbeta har varit lustfyllt först och främst, samt något som alltid funnits där. Något som förstås inte betyder att jag inte under skapandet har funderat och funderar mycket kring detta. Min antagna teckning har gett mig ett intressant tillfälle att diskutera med mig själv angående motivet och de egna premisserna inför mitt bildskapande. Följande retoriska monolog behandlar bland annat dessa. Förhoppningsvis intressant även för en potentiell betraktare av mitt/mina verk.

Min interiör visar antagligen det stämningsläge - eller om man så vill - känsloläge, där rummets temperament helt tycks ha tagit överhanden över sin besökare. I det sjunkande solljuset blir det mänskliga inslaget (jag) en slags förlängning av dess eget material, innesluten i en slags försjunkenhet och eftertanke. Likaså verkar det finnas en viss melankoli inskrivet i det hela. Åtminstone var det så jag upplevde det då. När jag skriver "antagligen" syftar jag på hur den självklara känsla man har som deltagare ofta förändras radikalt när man i efterhand försöker blicka tillbaka och återkalla känslan.

I mitt försök att transkribera detta med hjälp av pennan bildades det som bekant oundvikligen en fotorealistisk distans till platsen och stämningen. Dock en distans som vill övertyga. Detta är en bild som vill berätta om sig själv, men exakt hur den vill göra det är oklart. Är kanske detta essensen? Den blottläggande spegelbildseffekten som ingående visar och registrerar utan att tala om hur man som betraktare egentligen ska kunna forcera dess yta. Eller vill den något mer? Vad vill den säga om mig? När bilden undslipper handen och plötsligt kallas självständig blir det också omöjligt att fortsättningsvis kontrollera dess uttolkningsmöjligheter - på gott och ont.

Gissningsvis handlar det om en undertryckt eskapism som allt för väl känner till beroendet av konkreta rumsliga sakförhållanden och den upplevda ”verkligheten”. Stoftet på den tvådimensionella ytan vill få mig att tro att jag ser denna verklighet samtidigt som den lustfyllt tillgodoser igenkänningsförmågan.

Med andra ord - alla kan se vad det föreställer, men insikten om vad det föreställer förblir flyktigt abstrakt. Dock kvarstår frågan fortfarande: Är det bildens yttersta intention? Och är denna intention detsamma som jag inbillar mig att jag är delaktig i och bör eftersträva, då den kanske - inte enbart för mig - öppnar det där undre rummet som tycks ligga i ett annat medvetandeskikt?

För mig just nu, i mina bilder, innebär det att jag genom att arbeta mot den ”sanning” som tingen i det rumsliga tycks företräda (gentemot mig) skapar en illusion som rätt upplevd tar mig till ett tillstånd av kluvenhet. Som så att säga blir en andra startpunkt för funderingar om verket. Just därför att jag inte (än) funnit ett ”bättre” sätt att ta mig dit från början. Eller kanske därifrån. Ingetdera är helt säkert.

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs håller stängt för omhängning från den 10 september. Helgen den 20–23 september hålls mässan Grand Antiques Art & Design i konsthallen. 
Öppettider 
Torsdag 11.00–20.00
Fredag och lördag 11.00–18.00
Söndag 11.00–17.00

Entré 150 kr, under 20 år gratis. 

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs