Vårsalongen 2011

28 januari3 april 2011

Titel 94. With Whom Shall We Bury Your Memories?
Teknik Etsat stål och trä

Jag har alltid varit fascinerad av kombinationer och av utrymmet mellan ting. Intresset för perception och kognition har sitt ursprung i en vilja att studera användandet av material och objekt, och att ifrågasätta den erfarenhet och tro som betraktaren tar med sig i mötet med det sedda. Idéer om det osedda och det icke synliga, samt frågor om kvantifierbarhet, fortsätter att intressera mig.

Jag är född i Portland, Maine, USA, och efter nästan 10 år i Stockholm är det nu möjligt att reflektera över mitt ursprung. Den stoiska familjen från New England, som jag kommer ifrån, med dess känslomässigt reserverade män, bär på dolda lidanden under en till synes ogenomtränglig yta. Mina verk på Vårsalongen kommer från en serie arbeten som har sitt ursprung i dessa reflektioner.

Tankar kring visuellt seende, rumslig uppfattning och minne är återkommande teman i mitt arbete, som också influeras av filosofiska texter och av författare som Gertrud Stein och Walt Whitman.

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs på Djurgården har stängt för renovering. Konsthallen öppnar igen i november med tre utställningar.

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs