Vårsalongen 2011

28 januari3 april 2011

Titel 1. Repeaters
Teknik Videoinstallation, 9 min

Repeaters är en del i ett sammarbetsprojekt mellan konstnärerna Merve Ertufan (Istanbul, 1985) och Johanna Adebäck (Stockholm, 1982). Projektet, som de kallar Me & You, har pågått sedan våren 2009.

Utgångspunkten för projektet är att utnyttja varandra, och den relation som uppstår genom samarbetet, för att skapa konst. Intresset ligger i analysen av mötet dem emellan och reaktionerna och det beteende som skapas i relationen. Genom att utmana varandra i spel och lek har de placerat sig själva i nya situationer. Rivaliteten som uppstår i en tävlingssituation har hjälpt dem att tänja på gränserna för vad som är tillåtet och inte.

Projektet har en undersökande form. Relationen är objektet som studeras genom praktiska experiment. I dessa experiment stressas och utmanas relationen för att förstärka invanda beteenden och trigga nya. Analysen sker i första hand på det personliga planet men ger i andra hand resultat som kan läsas mer allmänt. Kommunikation, makt, kultur och identitet är några ämnen som ligger nära till hands i sammanhanget.

Repeaters är ett av dessa praktiska experiment. Installationen består av två skärmar där Johanna visas på den ena och Merve på den andra. De leker en variant av härmningsleken. Leken, som i sin natur vanligen är spontan och uppstår då någon börjar härma någon annan i syfte att irritera, har här placerats i ett kontrollerat sammanhang i form av en studio.

Konstnärerna talar på sina modersmål, Merve på turkiska och Johanna på svenska, vilket gör att kommunikationen dem emellan är bruten. Vad som sägs avslöjas i installationen genom att videon är textad på engelska, det språk som konstnärerna använder för att kommunicera med varandra.

www.merveertufan.com
www.johannaadeback.se

 

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs håller stängt för omhängning från den 10 september. Helgen den 20–23 september hålls mässan Grand Antiques Art & Design i konsthallen. 
Öppettider 
Torsdag 11.00–20.00
Fredag och lördag 11.00–18.00
Söndag 11.00–17.00

Entré 150 kr, under 20 år gratis. 

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs