Vårsalongen 2011

28 januari3 april 2011

Titel 163. Man in the Light of Evolution
Teknik Lindstam, snidad ur ett stycke

Träskulpturer av Karola Messner (född 1956 i München, Tyskland, tidigare läkare och professor i skelettbiologi, Universitetet Linköping, ingen formell utbildning i konst).

Huvudtema i min konst: Evolutionen.

Evolutionen beskriver interaktionen mellan de olika livsformerna och miljön. Kunskap om evolutionen hjälper oss att sätta det vi är, gör och har gjort i ett större sammanhang. En konst som också för samman det stora med det lilla: Att var och en av oss har del i världsskeendet, genom våra behov, känslor, sätt att tänka, att varje liten handling tillsammans med miljarder andra ändrar världen, därmed våra egna förutsättningar och framtid. Ett globalt sätt att tänka, en uppmaning kanske att börja tänka om och göra oss beredda för nya förhoppningsvis mera hållbara lösningar.

Skulpturen Man in the Light of Evolutionen (se ovan)

Människan som en del av naturen, på samma villkor som andra djur, så som det var innan vi lärt oss dominera världen. Här är det framför allt lejonet som är vår huvudmotspelare (tänk på vargdebatten!). Häst och nöt, däremot, är på vår sida, de hjälper oss i kampen mot lejonet, och vi försvarar dem mot andra rovdjur.

Kanske tycker vi att vi har avskaffat konkurrensen från andra djur idag, men hur är det då med bakterier och virus, alltså andra livsformer, som vi fortfarande måste försvara oss mot?
Men kanske är det avgörande att ha djuren och naturen som motspelare, vad skulle vi göra utan dem, skulle vi överhuvudtaget kunna existera?

Skulpturen Cycle of Life (inte med bild)

Att känna sig lyckad, euforisk, att få allt man önskat och mer, är det inte vår dröm? Men vad händer, om man får allt och sedan ännu mer? Då blir det lätt att börja leva över sina förhållanden och till sist spåra ur (se den ekonomiska krisen!). Det är det som skulpturen visar: Framgång, eufori, som förvandlas till överdrift (mitten), och så småningom slutar i gräl, slagsmål om resurserna (ena sidan). Men sedan, när vi kämpat oss trötta och insett vad vi ställt till med, brukar vi ångra vad vi gjort och sansa oss igen, lova varandra att aldrig göra om det och hjälpa varandra att komma upp (mitten och andra sidan).

Men lyckas vi för bra igen, börjar vi åter bli lättsinniga...
Tyvärr!
Den mänskliga historien talar sitt alldeles för tydliga språk.

Några ord om tekniken:

Lindstam, snidad ur ett stycke, enbart med handkraft: skölp, rak mejsel och kniv, trähammare, tillsist handslipning med sandpapper, ingen annan behandling, ca. tusen arbetstimmar per skulptur. Jag börjar direkt när träden har fällts. Träden får jag av kommunförvaltningar, som vill bli av med dem av olika skäl (trafiksäkerhet, nya vägar etc).

Short Summary in English

Wooden sculptures of Karola Messner (from Munich, Germany, medical doctor and former professor in skeletal biology, University of Linköping, no formal education in art):

Central theme of my art: Evolution.

An art which concentrates on the ultimate reasons why our society and world look like they do today. Evolution decribes the interplay between different forms of life and their environment. At the moment man with his mixture of empathy and cooperation, selfishness and greed, enforced by technical means, dominates the rest of the world, but does so on increasing costs of other lifes and a sustainable environment.

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Öppettider för Vårsalongen från 25 januari:
Måndag 11.00–17.00, fri entré
Tisdag–torsdag 11.00–20.00
Fredag–söndag 11.00–17.00
Entré 80 kr, under 18 år gratis. 
Presentation av utställningen ca 20 minuter varje dag kl 12 och 15.


Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst tre stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs