Vårsalongen 2011

28 januari3 april 2011

Titel 201. Väggar
Teknik Blandteknik

Det ligger i den tvådimensionella bildens natur att i någon bemärkelse ”lura” betraktaren. Ögat och förnuftet är ofta motstridiga. Att visuellt påstå eller hävda att något är på ett visst sätt är intressant. Målningarna utger sig ofta för att vara något de i själva verket inte alls är. Frågor kring ytans och utseendets självklara koppling till en viss egenskap eller material är viktiga.

Målningarna blir som kulisser, de formulerar på samma sätt en sorts tänkt verklighet. De blir som vidöppna fönster till en annan plats. Då fantasin i viss mån är begränsad blir det fysiska rummet och platsen en ingång. Att faktiskt skapa något nytt, men samtidigt ”ha en fot kvar i det vi uppfattar som verklighet.” (*) Storleken eller skalan på verken känns påfallande viktigt.

Det händer något när man konfronteras med ett verk rent kroppsligt. Det är en överväldigande känsla att möta en målning som är så stor att den känns överdimensionerad och rent av opassande i vissa situationer. Är det då längre en målning i dess rätta bemärkelse eller blir det något annat, något mer? Det handlar om att vara påträngande och kräva uppmärksamhet. Våga att ta plats och ta sig friheter i rummet. Men i förlängningen också skapa frågor rörande auktoritet och strukturer. Vad eller vem har rätten till uppmärksamhet och utrymme?

Linnea Rygaard, januari 2011

(* citat ur Marie Lundquists text om Therese Zateks konstnärskap i Paletten nr.3-4 2010. Ansvarig utgivare Love Jönsson.)

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs på Djurgården har stängt för renovering. Konsthallen öppnar igen i november med tre utställningar.

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs