Vårsalongen 2011

28 januari3 april 2011

Titel 188. Solen den skiner
Teknik Installation, formklippta utskrifter, text i blyerts.

Solen den skiner (9 x 5 meter, installation på väggyta) visar graden av utrotningshot av djur och växter på olika utvecklingsnivåer från olika biotoper/ekosystem. Verket visar insekter, alger, träd, däggdjur infiltrerat av ögats iris som skadade och defekta rinner genom verket. Collagets rikedom på arter hänsyftar på att 2010 var det internationella året för biologisk mångfald. Verket visar även redan utrotade livsformer.

Det som genomsyrar verket är att ”något” alltid pågår samtidigt i hela världen på alla nivåer. Vardagens enkelhet representeras av en kaffebryggare omgiven av en ofattbar global komplexitet i ett enda surr. Verket lyfter fram att djur och växter som enligt vårt sätt att se har olika värden såsom råttor, gråsparvar osv.

Rödlistning dokumenteras i Artdatabanken och är en klassificering av arter efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation. Artdatabanken i Sverige presenterade 2010 den senaste rödlistningen av arter i Sverige.

För all info om verket och konstnären, klicka på PDF:en nedan.

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs har stängt för renovering och grundförstärkning. Administrationen finns under tiden på Nybrokajen 2.

Vårsalongen 2017 hålls i City, på Malmskillnadsgatan 32, och öppnar onsdagen den 11 januari. Öppettiderna då blir måndag–torsdag kl 12–20 och fredag–söndag kl 11–17.

» Utförlig besöksinfo

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs