Vårsalongen 2011

28 januari3 april 2011

Titel 188. Solen den skiner
Teknik Installation, formklippta utskrifter, text i blyerts.

Solen den skiner (9 x 5 meter, installation på väggyta) visar graden av utrotningshot av djur och växter på olika utvecklingsnivåer från olika biotoper/ekosystem. Verket visar insekter, alger, träd, däggdjur infiltrerat av ögats iris som skadade och defekta rinner genom verket. Collagets rikedom på arter hänsyftar på att 2010 var det internationella året för biologisk mångfald. Verket visar även redan utrotade livsformer.

Det som genomsyrar verket är att ”något” alltid pågår samtidigt i hela världen på alla nivåer. Vardagens enkelhet representeras av en kaffebryggare omgiven av en ofattbar global komplexitet i ett enda surr. Verket lyfter fram att djur och växter som enligt vårt sätt att se har olika värden såsom råttor, gråsparvar osv.

Rödlistning dokumenteras i Artdatabanken och är en klassificering av arter efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation. Artdatabanken i Sverige presenterade 2010 den senaste rödlistningen av arter i Sverige.

För all info om verket och konstnären, klicka på PDF:en nedan.

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Öppettider för Vårsalongen från 25 januari:
Måndag 11.00–17.00, fri entré
Tisdag–torsdag 11.00–20.00
Fredag–söndag 11.00–17.00
Entré 80 kr, under 18 år gratis. 
Presentation av utställningen ca 20 minuter varje dag kl 12 och 15.


Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst tre stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs