Vårsalongen 2012

27 januari25 mars 2012

Titel 47. Semester
Teknik Blyerts på papper
Konstnär Fredrik Forslind

Det senaste året har jag till stor del arbetat med teckningar i blyerts, delvis på grund av ett ökat förtroende för den tecknade bildens egenskaper. Jag fann en närhet och samtidigt frustrerande komplexitet i materialets förmåga att vara så direkt, men ändå svårmanövrerat. Redan för många år sedan fanns det i mina (tecknade) bilder spår av något som leder fram till de två verk som visas på utställningen nu. De är troligtvis en återspegling av att denna teknik var det som en gång omedvetet fångade mig och höll mig fast vid ett skapande.

De flesta människor idag borde ha en liknande upplevelse av just blyertspennan som något nyttigt, smidigt, ofrånkomligt och kanske banalt. Något som används ofta, inte minst i skolan, och tillskrivs rollen som ett enkelt, vardagligt hjälpmedel. Dess roll inom konsten är uppmärksammad, men har lätt för att bli ett medel istället för ett mål. Förmodligen hör det också delvis samman med hierarkin som funnits (finns?) i konstens historiska kanon där t.ex. måleri betraktades högre än ”skissen”, som var något som oftast ”låg och skräpade i ateljén”.

Som jag skrev ovan så var även jag något omedveten om hur jag förhöll mig till teckningen. Jag tycktes även till viss del motivmässigt ha olika ingångar till teckning och måleri, trots att jag inte såg detta som motsatser. Genreindelningar kan både förenkla och fördärva, och i mitt fall ville jag, lite krasst uttryckt, måla med blyerts. När detta sker blir upptäckten att materialets egenskaper inte är optimala för den effekt jag förväntar mig, vilket skapar ett motstånd som jag både fascineras av och samtidigt retar mig på. Häri finns mycket av bildens fysiska dragningskraft, tillsammans med distansen till de avbildade tingen.

Mina två verk på Vårsalongen är på många sätt lika. Att ge en absolut förklaring av dessa skulle jag vilja likna vid att försöka forcera en mur man själv byggt; bara för att man själv varit med vid skapandet och känner till byggnadsmaterialet betyder det inte att det är lätt. Andra faktorer spelar in. Verken har dock båda frånvända gestalter som ofrånkomligen har laddats med ett antagligen semiotiskt innehåll. Den yta de presenterar har abstrakta betydelser i den absoluta världen. Även titlarna (Semester, Sorti) syftar på detta fenomen, det vill säga invanda ”språkliga” överenskommelser som egentligen inte avslöjar så mycket om sig själva.

Jag letar efter detta språk (om det nu finns?) genom valet av motivutsnitt från min direkta omvärld. I framställandet av den döende växten, sängens veckbildning, markens sprickor och gestaltens anonymitet etc. använder jag fotots hjälp, för att försöka hitta en sanning som jag själv kan tro på. Många bildval har en tidvis slumpmässig urvalsprocess bakom sig där de som ”blir till” tycks snudda vid den sanningen. Både ”Semester” och ”Sorti” är subjektiva upplevelser med en inbyggd (då)tid som betraktaren erfar. Om ett igenkänningsmoment uppstår, sker då denna genom att skaparen lyckats med sin illusion att förena idé och utförande till en trovärdig enhet, eller är det enbart genom teckningens föreställande yttre attribut? Kan verken vara relevanta för betraktaren trots att bilderna ytterst behandlar upphovsmannens sökande efter att förstå sin tillvaro och betydelsen av denna i en till synes existerande verklighet? Detta är frågor som bara betraktaren kan begrunda.

Född 1989
Kommer från Järfälla utanför Stockholm.
Studerade på Gerlesborgsskolan i Stockholm 2008-2010.

www.fredrikforslind.com

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs håller stängt för omhängning från den 10 september. Helgen den 20–23 september hålls mässan Grand Antiques Art & Design i konsthallen. 
Öppettider 
Torsdag 11.00–20.00
Fredag och lördag 11.00–18.00
Söndag 11.00–17.00

Entré 150 kr, under 20 år gratis. 

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs