Vårsalongen 2012

27 januari25 mars 2012

Titel 95. Bilder av lärare
Teknik DVD, 4:10 min
Konstnär Frida Johansson

I mitt verk Bilder av lärare har jag undersökt serien Klass 9A som visades på SVT under våren 2011. Syftet med undersökningen var att få en fördjupad förståelse för vilka slags bilder av lärare media visar och förmedlar. Jag undersökte hur lärare medieras och berättas i Klass 9A, och hur mediet formulerar bilden av lärare. Genom bilder och berättelser skapas normer om hur lärare kan vara - men också hur de inte kan vara.

Jag intresserar mig i stort för berättande av olika slag och vems berättande som får ta plats. En del berättelser omvärderar vår förståelse av världen, medan andra förstärker den förståelse och ordning som redan finns. Mediers bilder spelar en roll eftersom de kan ses som förebilder eller normer som vi förhåller oss till när vi skapar våra åsikter och värderingar.

Filmen Bilder av lärare är en del av mitt examensarbete från den bildpedagogiska utbildningen på Konstfack i Stockholm.

http://fridajohansson.weebly.com/

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs på Djurgården har stängt för renovering. Konsthallen öppnar igen i november med tre utställningar.

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs