Vårsalongen 2012

27 januari25 mars 2012

Titel 206. Lämning av en spatial logik
Teknik Installation av trä, gips, papper, objekt
Konstnär Jakob Sjöstedt

Jag bär runt på en klump av gips, sätter ner den intill en liten träbit jag hittat på vägen. Målar en linje längs med träbiten. Formar en bit lera med handen. Lägger den bredvid att torka. Avgränsar en yta stor som en tumme på ett papper. Fyller igen konturerna med en penna av blyerts.

I mina arbeten försöker jag upplösa gränserna mellan det pågående och det färdigställda. Verket blir till i skärningspunkten mellan det specifika utställningsrummet och den tidsperiod då utställningen pågår. På så vis ser jag rummet som en integrerad del av mitt arbete. Jag kan inte tänka bort det, utan ser det som en aktör lika viktig som någon av de konstruktioner, föremål och objekt jag arbetar med.

I ateljén arbetar jag med fysiska, rumsliga skisser. Jag lägger ut material och objekt direkt på golvet eller på ett bord. Förflyttar sedan objekten så att nya fysiska relationer uppstår. Erfarenheterna från ateljén tar jag med mig till det aktuella utställningsrummet, där det slutliga och kanske viktigaste arbetet tar vid, att finna de olika fragmentens inbördes positioner.

I mina arbeten uppstår skulpturala system, där varje föremåls form och idé på ett intimt plan förhåller sig till de övrigas. Verken breder ut sig likt utopiska städer där varje spår av mänskligt liv tycks eliminerat. Kvar är formerna, ytorna, mönstren. Materialen.

Mina arbeten kan upplevas som strama och hårt hållna, vilket de också är då de inte ger sig i kast med att beskriva något annat än sig själv, alla ytor och skrymslen, fördjupningar och veck.

Föremålens position i rummet tillsammans med materialen och verkets titel, tillhandahåller en uppsättning koder, information om rum och tid, som tillsammans skriver verkets berättelse och tecknar dess topografi.

Lämning av en spatial logik, är en installation i sal ett på Liljevalchs konsthall. Den består av en serie avgränsade ytor, alla i dova naturfärger vars inbördes placering skapar en rytm som når från konsthallens nötta parkett upp över den övre av ljusriggarna. På så vis föreslår den en av alla andra tänkbara dispositioner av rummet. En vag förnimmelse av något ursprungligt.

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Öppettider för Vårsalongen från 25 januari:
Måndag 11.00–17.00, fri entré
Tisdag–torsdag 11.00–20.00
Fredag–söndag 11.00–17.00
Entré 80 kr, under 18 år gratis. 
Presentation av utställningen ca 20 minuter varje dag kl 12 och 15.


Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst tre stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs