Vårsalongen 2012

27 januari25 mars 2012

Titel 186. Untitled/Stairway in the Metro #2
Teknik Blå och svart bläckpenna på papper
Konstnär Josefin Rasmuson

Teckningarna Untitled/ Stairway in the Metro #2-3 ingår i en serie på totalt tre teckningar gjorda med svart och blå bläckpenna. Motiven i teckningarna är folkmassornas rörelse genom tunnelbanan i rusningstrafik.

Motiven är tagna från internet, och ritade på frihand utifrån existerande fotografier. I en teckning handlar det om en tunnelbana i Shanghai (#1), i en annan om en tunnelbana i Caracas Venezuela (#2) och i en tredje troligtvis en tunnelbana i Sao Paolo (Brasilien).

Även om ursprungsfotografierna har tagits på skilda kontinenter är det välbekanta motiv, och de flesta av oss har upplevt folkmassan, trängseln, ljudet av ankommande tunnelbanetåg osv. I denna massa är människorna anonyma och trots den fysiska närheten är distansen och den mentala frånvaron påtaglig. Väggar och rum i betong, cement, avskalat och generiskt.

Genom att bryta upp bilden i sektioner som är antingen blå eller svarta relaterar jag till själva seendet, som om det skedde genom ett trasigt glas eller (just i det här fallet) ett fönster i ett fönster. Genom skärvorna kan vi se situationer i nya perspektiv, som kanske inte är mer eller mindre sanna, men som likväl berättar något om verkligheten som vi annars inte skulle ha sett.

http://www.josefinrasmuson.org

 

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs på Djurgården har stängt för renovering. Konsthallen öppnar igen i november med tre utställningar.

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs