Vårsalongen 2012

27 januari25 mars 2012

Titel 143. Life's Ark
Teknik Trä, lindstam snidad ur ett stycke
Konstnär Karola Messner

Evolutionen är det centrala temat i min skulptur. Evolutionen beskriver interaktionen mellan de olika livsformerna och miljön. Kunskap om evolutionen hjälper oss därför att sätta det vi är, gör och har gjort i ett större sammanhang. En konst som också för samman det stora med det lilla: Att var en av oss har del i världskeendet, genom våra behov, känslor, sätt att tänka, att varje liten handling tillsammans med miljarder andra ändrar världen, därmed våra egna förutsättningar och framtid. Ett globalt sätt att tänka, en uppmaning kanske att börja tänka om och göra oss beredda för nya förhoppningsvis mera hållbara lösningar.

Skulpturen Life´s Ark är skuren i ett stycke ur den nedersta delen av stammen från en stor vildvuxen lind. Ägaren (Lars Bröte, Lundby säteri, Vikbolandet) ville glesa ur skogen för att ge de andra träden lite luft. Trädet har aldrig beskurits, så som är fallet med vanliga parklindar, därför den fantastiska formen.

I min komposition har jag försökt ta till vara alla särdragen i trädets naturliga form som samtidigt blivit en liknelse för vår frihet. I alla utbuktningar och grenar frodas livets otroliga variation och artrikedom, men ut ur formen (livsvillkoren) kommer vi inte. Så till sist liknar vår värld en ark i världsrymden, en båt full av liv, omgiven av en ogästvänlig miljö där inget vi kallar för liv kan existera. Så det gäller att hålla ihop och inte slåss för mycket för att hålla båten flytande.

Skupturen är snidad endast med handkraft: Skölp, rak mejsel och kniv, trähammare, till sist handslipning med sandpapper, ingen annan behandling. Jag har börjat arbetet, som sammanlagt tagit ca 1000 timmar, direkt när trädet fällts.

Född 1956 i München, Tyskland
Läkare, tidigare professor i skelettbiologi på Linköpings Universitet.
Ingen formell konstutbildning.

www.karolamessner.se

Short Summary in English:
Wooden sculptures by Karola Messner (from Munich, Germany, medical doctor, former professor in skeletal biology, University of Linköping, no formal education in art.

Central theme: Evolution. An art which concentrates on the ultimate reasons why our society and world look like they do today. Evolution decribes the interplay between different forms of life and their environment. At present man dominates the world, but does so at the expense of a sustainable environment.

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs håller stängt för omhängning. 27 april kl. 11.00 öppnar utställningen med Petra Gipp. Öppet tisdag–söndag kl 11.00–17.00 till och med 13 maj. Måndagar samt 1 maj stängt. Fri entré.

Öppet under Lerin-utställningen 18 maj–9 september:
Måndag–torsdag 10.00–18.00
Fredag till söndag 11.00–17.00.
Stängt midsommarhelgen fredag 22–söndag 24 juni.
Entré 80 kr, under 18 år gratis. Måndagar fri entré för alla.

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs