Vårsalongen 2012

27 januari25 mars 2012

Titel 74. Modell av en tändsticksask
Teknik Fotografi
Konstnär Linda Hofvander

Tändsticksasken är en vanlig storleksreferens i fotografier för att visa på storleken av ett föremål. "Modell av en tändsticksask" är ett fotografi av en tändsticksask, vars storlek är oklar utan vidare hänvisning i sin omgivning.

I mitt konstnärskap prövar jag de dokumentära och fiktiva elementen i fotografiet. Mitt arbete kretsar kring den fotografiska bildens verklighet och illusionen av mediet som vetenskapligt instrument. Genom att vända på det igenkännbara i miljöer och situationer vill jag rikta uppmärksamheten mot hur vi uppfattar och upplever vår omgivning genom mediet - de konventioner och kategorier som ligger till grund för förståelsen, eller oförståelsen, av världen omkring oss. Den fotografiska föreställningen spiller över i verkligheten och blir en del av den.

Jag är utbildad vid Högskolan för fotografi i Göteborg och vid London College of Communication i London. Idag är jag bosatt och arbetar i Stockholm.

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs på Djurgården har stängt för renovering. Konsthallen öppnar igen i november med tre utställningar.

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs