Vårsalongen 2012

27 januari25 mars 2012

Titel 74. Modell av en tändsticksask
Teknik Fotografi
Konstnär Linda Hofvander

Tändsticksasken är en vanlig storleksreferens i fotografier för att visa på storleken av ett föremål. "Modell av en tändsticksask" är ett fotografi av en tändsticksask, vars storlek är oklar utan vidare hänvisning i sin omgivning.

I mitt konstnärskap prövar jag de dokumentära och fiktiva elementen i fotografiet. Mitt arbete kretsar kring den fotografiska bildens verklighet och illusionen av mediet som vetenskapligt instrument. Genom att vända på det igenkännbara i miljöer och situationer vill jag rikta uppmärksamheten mot hur vi uppfattar och upplever vår omgivning genom mediet - de konventioner och kategorier som ligger till grund för förståelsen, eller oförståelsen, av världen omkring oss. Den fotografiska föreställningen spiller över i verkligheten och blir en del av den.

Jag är utbildad vid Högskolan för fotografi i Göteborg och vid London College of Communication i London. Idag är jag bosatt och arbetar i Stockholm.

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Öppet under Vårsalongen 2018 12 januari–25 mars:
Måndag–torsdag 12.00–20.00
Fredag–söndag 11.00–17.00
Entré 40 kr, under 18 år gratis. Måndagar fri entré för alla.
Allmän presentation 13.00 och 15.00 varje dag.

Öppet under Lerin-utställningen 18 maj–9 september:
Måndag–torsdag 10.00–18.00
Fredag till söndag 11.00–17.00.
Stängt midsommarhelgen fredag 22–söndag 24 juni.
Entré 80 kr, under 18 år gratis. Måndagar fri entré för alla.

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs