Vårsalongen 2012

27 januari25 mars 2012

Titel 74. Modell av en tändsticksask
Teknik Fotografi
Konstnär Linda Hofvander

Tändsticksasken är en vanlig storleksreferens i fotografier för att visa på storleken av ett föremål. "Modell av en tändsticksask" är ett fotografi av en tändsticksask, vars storlek är oklar utan vidare hänvisning i sin omgivning.

I mitt konstnärskap prövar jag de dokumentära och fiktiva elementen i fotografiet. Mitt arbete kretsar kring den fotografiska bildens verklighet och illusionen av mediet som vetenskapligt instrument. Genom att vända på det igenkännbara i miljöer och situationer vill jag rikta uppmärksamheten mot hur vi uppfattar och upplever vår omgivning genom mediet - de konventioner och kategorier som ligger till grund för förståelsen, eller oförståelsen, av världen omkring oss. Den fotografiska föreställningen spiller över i verkligheten och blir en del av den.

Jag är utbildad vid Högskolan för fotografi i Göteborg och vid London College of Communication i London. Idag är jag bosatt och arbetar i Stockholm.

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Måndag 11.00–17.00
Tisdag och torsdag 11.00–20.00
Onsdag samt fredag–söndag 11.00–17.00
Entré 80 kr, under 18 år gratis. Måndagar fri entré för alla.
Presentation av utställningen ca 20 minuter varje dag kl 12 och 15.

Cinemateket visar en serie med sovjetiska stumfilmer i Filmhuset. Nästa film är En moder (1926) den 12 januari.

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst tre stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs