Vårsalongen 2012

27 januari25 mars 2012

Titel 154. Between the Devil and the Deep Blue Sea
Teknik Akryl på duk
Konstnär Roland K Nilsson

Thomas Mann har sagt om författandet ungefär följande: En författare är en person som sätter samman ord till meningar, om vars djupare innebörd man endast har en vag uppfattning.

Han avsäger sig tolkningsföreträdet till sina verk.

På samma grund kan man hävda att ingen har tolkningsföreträde till ett bildkonstverk, utan att alla uttolkningsförslag är legitima: på det personliga planet, om än inte i lika hög grad i ett större perspektiv.

Om jag ändå gläntar på dörren till min idésmedja, så tycker jag att man borde kunna se ett försök, att skapa en morfologi, som vill sammanjämka naturvetenskap och humanism.
Niels Bohr har med instämmande av t.ex. Weisenberg, sagt att partikelfysik på den nivån är lika mycket epifanier och poesi som matematik.

Naturvetarna räcker där ut en hand till bildkonst, poesi och musik.

Det är där mitt måleri börjar.

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs på Djurgården har stängt för renovering. Konsthallen öppnar igen i november med tre utställningar.

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs