Vårsalongen 2013

25 januari 14:0024 mars 17:00 2013

Titel 238. Man (Homo sapiens), tribe unknown, Kigali, Rwanda
Teknik Inscannat polaroidfotografi
Konstnär Frank af Petersens

De två verk som visas på Vårsalongen 2013 ingår i en större bildserie Inventing Africa med polaroidbilder av människor, djur och landskap från olika delar av Afrika. Bilderna leker med den koloniala estetiken för att understryka att mycket av det vi tror är ”äkta” Afrika i själva verket är en kolonial uppfinning. Bildserien kan även ses som en ironisk kommentar till att vi i den industrialiserade världen fortfarande betraktar Afrika med ett kolonialt, paternalistiskt synsätt och gärna tror att vi har svaren på hur Afrika bör utvecklas.

Om den historiska bakgrunden till min bildserie:
Under den koloniala invasionen av Afrika vid 1800-talets slut möttes de utsända européerna av en ofattbar komplexitet som de saknade referensramar för att analysera och förstå. Afrika uppfattades som ett historielöst och kulturellt vakuum, ett tillstånd av kaos. Det var det upplysta Europas moraliska skyldighet att civilisera och frälsa den mörka kontinenten, samtidigt som man i industrialismens anda ville exploatera naturtillgångarna och få nya avsättningsmarknader för sina produkter.

Med den europeiska vetenskapliga traditionen som stöd organiserades kontinenten i ett nytt mönster med nationsgränser, kristendom, lagar, styrelseskick och taxonomier. De koloniala undersåtarna indelades i stammar med tydliga, ibland helt påhittade, kulturella attribut, karaktärsdrag, sedvänjor samt inbördes skillnader och motsättningar. Stammar fanns givetvis redan i vissa delar av Afrika, men som ett flexibelt begrepp under ständig omdefinition. Man kunde i vissa fall byta stamtillhörighet genom att lära sig det språk och de seder som för tillfället gällde, eller genom att byta socioekonomisk grupptillhörighet (t ex skaffa sig mer boskap). Med obligatoriska ID-kort som angav stamtillhörigheten blev det tidigare flexibla systemet en låst, rigid struktur. Nationsgränser som skar rakt genom stora språk- och kulturgrupper skapade ytterligare problem.

Även naturen ordnades efter kolonisatörernas idéer. Djur och växter klassificerades efter europeisk modell och stora landområden tömdes på människor – ”återställdes” - och gjordes till naturreservat med starkt begränsad access. Traditionell jakt, jordbruk och boskapsskötsel förbjöds eller reglerades hårt. De gamla vandringsvägarna till friska betesmarker skars av och stammarna tvingades bli bofasta i sina utsedda områden. Massvält, som tidigare var ett ovanligt fenomen när man kunde röra sig relativt fritt över kontinenten, blev en ny verklighet när regnen ibland inte föll enligt förväntningarna.

Kolonialmakterna lämnade så småningom kontinenten men det Afrika de hade uppfunnit blev kvar. Det koloniala avtrycket bidrar fortfarande till en komplicerad och konfliktfylld tillvaro för den miljard människor som lever där.

Jag är fotograf på heltid och mitt valda arbetsområde är Afrika söder om Sahara. Under min uppväxt levde vi ett nomadliv i Afghanistan, Jemen, Libyen och Somalia. Allt var förstås spännande, men Afrika gjorde ett särskilt starkt intryck. Det är som ett svårt beroende och jag återvänder till olika delar av kontinenten så ofta jag kan.

Jag har gått världens absolut sämsta fotoutbildning. Jag är självlärd. För många år sedan jobbade jag som nattvakt på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Där plöjde jag varenda fototidning som fanns i arkivet, i hopp om att lära mig den magiska formeln som ger en bra bild. Den letar jag fortfarande efter, men har kanske ett mer avspänt förhållande till perfektion.

Tidigare arbetade jag främst med fotoreportage, t ex om den storskaliga tjuvjakten på elfenben i Zimbabwe. Under senare år har konstfotot helt dominerat, med en serie egna projekt som har utmynnat i utställningar. Men det är fortfarande Afrika söder om Sahara som är mitt tema.

www.frankafpetersens.com

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs håller stängt för omhängning från den 10 september. Helgen den 20–23 september hålls mässan Grand Antiques Art & Design i konsthallen. 
Öppettider 
Torsdag 11.00–20.00
Fredag och lördag 11.00–18.00
Söndag 11.00–17.00

Entré 150 kr, under 20 år gratis. 

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs