Vårsalongen 2013

25 januari 14:0024 mars 17:00 2013

Titel 144. En skolelevs interaktion med sin lärare och sina klasskamrater, som inte längre finns där
Teknik Video, 4 min
Konstnär Ilona Huss Walin

Detta videoverk är en rekonstruktion av en videodokumenterad matematiklektion med tjugo elever och en lärare. Enbart en av elevernas rörelser, miner, dialog och tystnad får gestalta hur samspelet i klassrummet skedde. Utan medspelare försöker skådespelare Jakob Tamm att in i minsta detalj härma elevens sociala interaktion.

Mitt konstnärliga arbete har mer och mer inriktat sig mot konceptuella videoprojekt där agerande och installation ofta ingår som viktiga element. Jag lägger stor vikt vid att min gestaltningsmetod är annorlunda och nyskapande och innebär någon form av visuell kraft som också är en del i att skapa en dynamisk arbetsprocess. Jag vill att tolkningen av slutverket gör att man får syn på något ”annat” eller börjar fundera på något ”annat” eller ”oväntat” sätt, vilket är kopplat till förförståelse och hur en situation uppfattas. Återkommande i mina arbeten är intresset för videomediets möjligheter, skådespeleri som fenomen, rörelse i rummet, rumsliga installationer och att låta det talade eller skrivna språket kombineras med speciella situationer som jag har skapat.

Född i Sverige 1967, bosatt och verksam i Göteborg. Utbildad vid Konstakademiet i Bergen samt Konsthögskolan Valand. Utställningar i Sverige och Norden.

www.ilonahusswalin.com

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs håller stängt för omhängning från den 10 september. Helgen den 20–23 september hålls mässan Grand Antiques Art & Design i konsthallen. 
Öppettider 
Torsdag 11.00–20.00
Fredag och lördag 11.00–18.00
Söndag 11.00–17.00

Entré 150 kr, under 20 år gratis. 

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs