Vårsalongen 2013

25 januari 14:0024 mars 17:00 2013

Titel 304. Du ljuger när du säger att du vill dö
Teknik Tusch, akvarellpenna på papper
Konstnär Jolina Viklund

Mina verk heter Du ljuger när du säger att du vill dö och Jag ljuger när jag säger att jag vill leva. Verken är två men de hänger samman på ett sätt som är väldigt tydligt också för betraktaren. Jag valde att ställa dem i motsats till varandra för att tydliggöra mina tankar om ämnet.

Jag vill väcka en fråga med dem som för mig är en av de viktigaste idag och den handlar om komplexiteten i existensen. Att det inte syns på utsidan vad en människa rymmer och erfarit och att vi inte får vara hela människor. Att vi inte ser varandra och inte möts.

Bilderna/verken är ett erkännande av mörkrets existens hos många människor, kanske alla. De handlar om balansen mellan glädje och sorg och att mörkret inte får vara en naturlig del av livet och att det gör oss olyckliga, eftersom det finns.

Vad är egentligen lycka, och vad är sorg? Och hur får vi ihop dessa till en vardag vi trivs i? Gör en lycklig omgivning automatiskt en människa lycklig? Behöver en sorglig omgivning göra en människa sorgsen?

Verkens titlar säger tillsammans med själva bilderna mer än bara bilderna i sig. De är ärliga påståenden som är värda att fundera över. Död är ett känsligt ord att använda men det är på det livet vilar. Gränsen är hårfin och däri ligger meningen, det vackra med existensen. Att se hur glimtarna skapar meningen. Men jag vill poängtera - det är upp till betraktaren att tolka vad denne ser.

Idén är sprungen ur min egen livssituation och mitt eget mörker som jag både upplevt och tagit mig ur, och verken är också ett resultat av möten med människor under resans gång. Jag vill väcka frågor och diskussion och jag vill komma människor inpå livet. Se insidan, höra berättelser, bli ifrågasatt.

Tekniken jag valt är enkel och passar mitt ändamål. Den ger en känsla av serieteckning och naivism och tar bort en del av allvaret i motivet och påståendet

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs håller stängt för omhängning från den 10 september. Helgen den 20–23 september hålls mässan Grand Antiques Art & Design i konsthallen. 
Öppettider 
Torsdag 11.00–20.00
Fredag och lördag 11.00–18.00
Söndag 11.00–17.00

Entré 150 kr, under 20 år gratis. 

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs