Vårsalongen 2013

25 januari 14:0024 mars 17:00 2013

Titel 304. Du ljuger när du säger att du vill dö
Teknik Tusch, akvarellpenna på papper
Konstnär Jolina Viklund

Mina verk heter Du ljuger när du säger att du vill dö och Jag ljuger när jag säger att jag vill leva. Verken är två men de hänger samman på ett sätt som är väldigt tydligt också för betraktaren. Jag valde att ställa dem i motsats till varandra för att tydliggöra mina tankar om ämnet.

Jag vill väcka en fråga med dem som för mig är en av de viktigaste idag och den handlar om komplexiteten i existensen. Att det inte syns på utsidan vad en människa rymmer och erfarit och att vi inte får vara hela människor. Att vi inte ser varandra och inte möts.

Bilderna/verken är ett erkännande av mörkrets existens hos många människor, kanske alla. De handlar om balansen mellan glädje och sorg och att mörkret inte får vara en naturlig del av livet och att det gör oss olyckliga, eftersom det finns.

Vad är egentligen lycka, och vad är sorg? Och hur får vi ihop dessa till en vardag vi trivs i? Gör en lycklig omgivning automatiskt en människa lycklig? Behöver en sorglig omgivning göra en människa sorgsen?

Verkens titlar säger tillsammans med själva bilderna mer än bara bilderna i sig. De är ärliga påståenden som är värda att fundera över. Död är ett känsligt ord att använda men det är på det livet vilar. Gränsen är hårfin och däri ligger meningen, det vackra med existensen. Att se hur glimtarna skapar meningen. Men jag vill poängtera - det är upp till betraktaren att tolka vad denne ser.

Idén är sprungen ur min egen livssituation och mitt eget mörker som jag både upplevt och tagit mig ur, och verken är också ett resultat av möten med människor under resans gång. Jag vill väcka frågor och diskussion och jag vill komma människor inpå livet. Se insidan, höra berättelser, bli ifrågasatt.

Tekniken jag valt är enkel och passar mitt ändamål. Den ger en känsla av serieteckning och naivism och tar bort en del av allvaret i motivet och påståendet

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Öppet under Vårsalongen 2018 12 januari–25 mars:
Måndag–torsdag 12.00–20.00
Fredag–söndag 11.00–17.00
Entré 40 kr, under 18 år gratis. Måndagar fri entré för alla.
Allmän presentation 13.00 och 15.00 varje dag.

Öppet under Lerin-utställningen 18 maj–9 september:
Måndag–torsdag 10.00–18.00
Fredag till söndag 11.00–17.00.
Stängt midsommarhelgen fredag 22–söndag 24 juni.
Entré 80 kr, under 18 år gratis. Måndagar fri entré för alla.

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs