Vårsalongen 2013

25 januari 14:0024 mars 17:00 2013

Titel 233. Portabla träd - Hagtorn
Teknik Brons
Konstnär Lage Pergon

Portabla träd är min vision i skala 1:25 om ett självförsörjande system som skulle göra det möjligt att placera träd i näringsfattiga landskap. Rotkulan/lådan är tänkt att fungera som slutet, isolerande organiskt kretslopp där temperaturen för arten håller en gynnsam nivå vilket gör träden välägnade för klimat och förutsättningar de normalt inte trivs i. Naturen har alltid funnit strategier för att kunna överleva och åtminstone på ett teoretiskt plan skulle rotkulorna kunna ses som en framtida utveckling.

Träd är en central symbol och ett mytiskt begrepp, metafor för gemensamt kulturellt eller genetiskt arv och ett motiv i många folks religion och filosofi. Livets träd kan vara litet men kan också anta kosmiska dimensioner och utgöra en världsaxel, axis mundi, som breder ut sina grenar över världen likt det nordiska Yggdrasil. Enligt andra föreställningar är det ett abor inversa, som i stället har rötterna i himlen.

Svårighetsgraden är hög i arbetet med träden, tålamod och precision är nödvändig. Detta att lägga tid och omsorg i gestaltningen är också det som gör arbetet så tillfredställande. Och det känns som en naturlig sak när man försöker att återge något som finner sin fulländning över lång tid.

Bosatt i Svedala

www.pergon.se

Foto: Magnus Denker

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs har stängt för renovering och grundförstärkning. Administrationen finns under tiden på Nybrokajen 2.

Vårsalongen 2017 hålls i City, på Malmskillnadsgatan 32, och öppnar onsdagen den 11 januari. Öppettiderna då blir måndag–torsdag kl 12–20 och fredag–söndag kl 11–17.

» Utförlig besöksinfo

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs