Vårsalongen 2014

24 januari23 mars 2014

Titel 76. Ung identitet
Teknik Akryl på plywood
Konstnär Förorten i centrum

Förorten i Centrum är en ideell organisation som arbetar med kollektiv muralkonst för social förändring. Vi använder konst och den konstnärliga processen som ett verktyg i arbetet med att öka invånarnas delaktighet i utformandet av platser i sin närmiljö och i det offentliga rummet. Förorten i Centrum vill genom att mobilisera och engagera barn, unga och vuxna i kollektiva muralmålningsprocesser skapa utrymme för röster och berättelser som sällan syns och hörs att ta plats på egna villkor.

”Ung identitet” är en så kallad Live-Muralmålning. Det är en slags happening som genomförs på en allmän plats i ett offentligt rum för att synliggöra den kreativa processen för allmänheten. Deltagarna ges möjlighet att genom sina kroppar och sin kreativitet ta plats i det offentliga rummet/debatten. Syftet med en Live-Muralmålning är att lyfta upp alternativa bilder i offentliga rum. 

Under Ung08/We are Stockholm-festivalen 2011 skapades verket ”Ung identitet” tillsammans med ungdomar från olika stadsdelar mitt i Kungsträdgården i centrala Stockholm. I en drop in-form och under fyra intensiva dagar fick besökarna delta i muralmålningsprocessen som utformades och leddes av den konstnärliga ledaren Saadia Hussain. Processen var designad så att icke-professionella på ett enkelt och snabbt sätt kunde få uttrycka sig genom konst och skapa kollektivt. Processen delades in i olika moment som successivt ledde deltagarna fram till att undersöka, diskutera och visualisera kring temat ”Identitet”. Över 200 ungdomar bidrog med sina röster och bildberättelser till den kollektiva muralmålningen.

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs har stängt för renovering och grundförstärkning. Administrationen finns under tiden på Nybrokajen 2.

Vårsalongen 2017 hålls i City, på Malmskillnadsgatan 32, och öppnar onsdagen den 11 januari. Öppettiderna då blir måndag–torsdag kl 12–20 och fredag–söndag kl 11–17.

» Utförlig besöksinfo

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs