Vårsalongen 2014

24 januari23 mars 2014

Titel 69. Vittring
Teknik Blyerts på papper
Konstnär Fredrik Forslind

/.../ Det jag kan säga om teckningarna, i den mån de ej i sig själva avslöjar en viss dragning åt det fragmentariska, är inte minst att de tillhör en serie av figurativa bilder där min ambivalens och lockelse inför det abstrakta och slumpmässiga kommer till uttryck /.../ i något som jag skulle vilja kalla ”flanörens blick” - som till synes utan mål sveper över den urbana miljö denne rör sig i. 

Detta blir kanske som mest tydligt i ”Modd” där största delen av bilden upptas av en snö- och grusfylld markyta, där den avbildade gestalten i det övre vänstra hörnet indikerar att vi som betraktare kan tyckas vara medföljare på den förmodade promenaden. /.../ Gång på gång slås jag av hur den moderna vardagen består av en oändlig räcka liknande scenerier /.../ Ett axiom på sätt och vis men vars värde sällan, av naturliga skäl, betänks så frekvent som det borde. /.../ 

”Brudpar” är en parabel, sprungen utifrån en varseblivning av världen som något större än det våra sinnen förmår avskärma. En kall vinter då jag under en promenad i frostnatten passerade en närliggande portgång i ett höghus fastnade min blick på de två stolarna. På samma sätt som de verkade fångade i en sarkofag på andra sidan glasdörren, lika häftigt fångade de mig i sin tysta akt utan vittnen, illuminerad av sterila lysrör ute i en ringa förort. De verkade lyckliga…

Född 1989, kommer från Järfälla utanför Stockholm.
Raderna ovan är tagna ur ett stycke som kan läsas i sin helhet på hemsidan www.fredrikforslind.com

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs har stängt för renovering och grundförstärkning. Administrationen finns under tiden på Nybrokajen 2.

Vårsalongen 2017 hålls i City, på Malmskillnadsgatan 32, och öppnar onsdagen den 11 januari. Öppettiderna då blir måndag–torsdag kl 12–20 och fredag–söndag kl 11–17.

» Utförlig besöksinfo

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs