Vårsalongen 2015

30 januari29 mars 2015

Titel 120. From Circle to Square
Teknik Installation: ek, såpa, golvspån, furu
Konstnär Christina Langert

From Circle to Square

Skulpturen är ett parkettgolv i ek. Verket är ett resultat av en transformation från en form till en annan. Jag är intresserad av den processen och under arbetets gång förändrade den mina tankar kring tiden och naturen. Min tid ställdes i förhållande till en annan tid, i det här fallet trädens.
Jag arbetade med att tillverka golvet i 2 månader. Upplevelsen av att omforma ett material som vuxit under uppskattningsvis 100 år påverkade mig. Utifrån stammens runda form sammanförde jag de rektangulära delarna till en plan yta. Därmed bildades ett mönster som, genom flätverkets logik, utgår från repetition. Processen gav mig ett nytt perspektiv; i förhållande till materialets tillväxt upplevde jag att min tid var en gest.  

Jag intresserar mig också för vad ett golv symboliserar för oss. Golvet är en plats som vi vistas på dagligen. Det är en yta som människan på olika sätt genom historien, med material från naturen, hittat praktiska lösningar att tillverka och utsmycka. Parketten har vandrat från slottssalar in i folkhemmet och ger därmed upphov till referenser till vårt hem och privata sfär, samt till offentliga historiska rum som exempelvis museum.


Född 1973, bosatt i Stockholm.
Hemsida: www.christinalangert.se 

 

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs har stängt för renovering och grundförstärkning. Administrationen finns under tiden på Nybrokajen 2.

Vårsalongen 2017 hålls i City, på Malmskillnadsgatan 32, och öppnar onsdagen den 11 januari. Öppettiderna då blir måndag–torsdag kl 12–20 och fredag–söndag kl 11–17.

» Utförlig besöksinfo

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs