Vårsalongen 2015

30 januari29 mars 2015

Titel 158. Världsteater
Teknik Olja på duk, 9 delar, 4,50 x 3,60 m
Konstnär Karola Messner

Allt som vi människor är stolta över och som skiljer oss från andra djur, som språk, skrift, konst, matematik, teknik, medicin, organisation och mycket mer, har vi att tacka de människor för som levt förut. Men vi har inte bara ärvt fördelarna utan även många problem, som har ackumulerats genom tiderna: konflikter, krig, miljöförstöring. Det är det tavlan dramatiserar i ett svep, något som endast konst kan göra synligt.

Från att vi klättrat ner från träden för cirka 6 miljoner år sedan, blivit tvåbenta och befolkat världen (bakgrund), över civilisationens början och antiken (Ramses II till kejsar Marcus Aurelius, första raden med människor som går tvärs över scenen), religionskrigen i medeltiden och renässansen (kejsar Konstantin till Louis XIV, nästa rad), konflikterna i upplysningens tid (Napoleon till andra världskriget, raden därpå) till dagens politik (kalla kriget, nutid och framtiden, förgrunden).

Tavlan iscensätter inte bara de politiska huvudmotståndarna genom tiderna utan, i kulissbågarna, också det vi trott på under de olika årtusendena (bågarnas vänstra sida från bakgrund till förgrund: 1) tro på många gudar, 2) tro på en gud, men inte densamma, 3) tro på mänskliga värden och rättigheter, samt olika samhällsideologier, 4) tro på teknik). Men även den målmedvetna utvecklingen av alltmer destruktiva vapen synliggörs i bågarna (högra sidan). Så i stället för att samverka för en gemensam framtid fastnar mänskligheten tyvärr gång på gång i meningslösa maktstrider.

Det som genom tiderna dominerar allt är öst-västkonflikten, i bilden symboliserat av den trojanska hästen, den första kulturella berättelsen om den. Kanske är det dags att betrakta dagens infekterade öst-västkonflikt och konflikterna överhuvudtaget i ett större perspektiv, det är det tavlan ska inspirera till.

WORLD-THEATER dramatizes human history. Sadly, instead of fighting for a sustainable world, our leaders relentlessly fight each other for power. Probably, since the beginning of civilization, the human world is torn apart by the east-west conflict, here symbolized by the Trojan horse. Thus the painting gives a wider perspective to the conflicts of today, pointing to cowork and tolerance instead of competition and conflict. 

Född 1956, bosatt i Gryt.

 

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs har stängt för renovering och grundförstärkning. Administrationen finns under tiden på Nybrokajen 2.

Vårsalongen 2017 hålls i City, på Malmskillnadsgatan 32, och öppnar onsdagen den 11 januari. Öppettiderna då blir måndag–torsdag kl 12–20 och fredag–söndag kl 11–17.

» Utförlig besöksinfo

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs