Vårsalongen 2016

12 februari10 april 2016

Titel 2. Flöden/Vindsyner
Teknik Olja på duk
Konstnär Anders Adèrn

Mitt arbetsmaterial är klassiskt, olja på duk. Oljefärgens flödande och transparens är unik – uppvägande torkprocessens ibland enerverande långsamhet.
Grundmotivet är inspirerat av naturen, både i en yttre och inre mening. En natur i ständig förändring, där ljuset och mörkret möts och otaliga betydelsebärande skikt läggs på varandra, döljande, överlappande.
De två tavlor som jag ställer ut ingår i en serie med arbetstiteln "Flöden", belysande en ständigt föränderlig process där människan och naturen möts, en natur där mänskligheten är en beståndsdel i pågående kreation. Titlarna kan associera till denna färd med elementens kraft och ambivalens – en resa påbörjas där målet är okänt.

Varför ägnar man sig åt bilder? För mig är det en ständig nyfikenhet, en lust att formulera det som i egentlig mening inte går att formulera. Bildens betydelser passerar förbi det trubbiga instrument vi kallar språk, det är i stället intuitionen som bearbetar det perceptuellt mottagna. Kan det verbaliseras? Antagligen inte. Men jag ska försöka mig på en tolkning, eller kanske med ett bättre ord: översättning. Man kan göra en jämförelse till en dikt skriven på ett främmande språk, ord fyllda med konnotationer, bibetydelser och ordlekar. Går det att översätta utan att betydelserna förlorar sin mångfald? Omöjligt.

Man kan formulera det som "bildens arkeologi" eller likna det vid en palimpsest. Detta innebär att det inom texturen finns fossila rester av ett arbete utfört under skilda ögonblick – liksom vilande på varandra, som arketyper skapade ur det undermedvetna bildande ett förflutet – liksom en mur som bär en patina av tidens skiftningar, uppvisande ärr från möten mellan naturen och människan.

Det som främst intresserar mig är själva arbetsprocessen, det är där ögonblicken uppstår, ögonblicken när man minns och visualiserar, en resa påbörjas där målet är okänt.
Motivet växer fram under själva arbetsprocessen, en börd av oavslutade former, tidigare misstag och försök att utplåna dessa - allt detta lämnar efter sig ärr i bildytan. Syftet får på så sätt ett eget slags liv som formar sig självt, förvånansvärt motvilligt många gånger.
Intentionen är att skildra en organisk process, där det enda oföränderliga är förändringen, ett fragment av en större helhet. Under denna arbetsprocess uppstår citat och referenser från minnets bank – att se är att minnas.

Född i Jönköping 1962 men bosatt i Malmö sedan 30 år. En avstickare till London 2001–2003 med bl a utställningsverksamhet. Gick på Sörängens Folkhögskolas konstlinje i Nässjö 1982-84, även en termin på Skånska Målarskolan. Har studerat konstvetenskap under tre terminer vid Lunds Universitet, även idéhistoria och filosofi. Har ställt ut sedan 27 års ålder i Sverige, Danmark och Storbritannien.

Hemsida: www.adern.biz
E-post: andersadern@hotmail.com

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs håller stängt för omhängning. 27 april kl. 11.00 öppnar utställningen med Petra Gipp. Öppet tisdag–söndag kl 11.00–17.00 till och med 13 maj. Fri entré.

Öppet under Lerin-utställningen 18 maj–9 september:
Måndag–torsdag 10.00–18.00
Fredag till söndag 11.00–17.00.
Stängt midsommarhelgen fredag 22–söndag 24 juni.
Entré 80 kr, under 18 år gratis. Måndagar fri entré för alla.

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs