Vårsalongen 2016

12 februari10 april

Titel 173. To conserve
Teknik Stenar med virkat överdrag
Konstnär Hannah Streefkerk

My work relates to the passing of time in nature and to the cyclical nature of time. The works can be seen as visual metaphors for our shared responsibility of protecting nature and lessening our impact on the environment. At the same time they prompt us to contemplate our natural surroundings. To notice things, to stop once in a while. Time and the fact that everything is temporary are aspects of life that the environment and every human have in common. The lush green foliage of summer turns into falling autumn leaves which in turn become a source of nutrients for next spring's growing season. Through my interventions in nature itself, in forests, on fields and riverbanks, and my sculptural works inspired by natural elements, I delicately illustrate this passing of time, growth and decay and the continuum of life.

Mitt arbete handlar om tidens gång i naturen och tidens cykliska natur. Verken kan ses som bilder för vårt gemensamma ansvar för att skydda naturen och minska vår påverkan på miljön.
Samtidigt manar de oss att fundera över vår omgivande natur. Att märka saker, att stanna upp då och då. Tiden och det faktum att allt är tillfälligt är sidor av livet som miljön och varje människa har gemensamt. Sommarens frodiga grönska förvandlas till dalande höstlöv som i sin tur blir en näringskälla för nästa vårs växtlighet.
Med mina ingrepp i naturen, i skogar, på fält och flodbankar, och mina skulpturer som inspirerats av naturens element, vill jag känsligt illustrera denna tidens gång, tillväxt och förfall, och livets fortskridande.

Född 1973 i Groningen, Nederländerna, bosatt i Alingsås. Studier vid konstakademierna i Maastricht och Groningen. Bor sedan 3 1/2 år i Sverige.
Hemsida: www.hannahstreefkerk.viewbook.com

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs har stängt för renovering och grundförstärkning. Administrationen finns under tiden på Nybrokajen 2.

Vårsalongen 2017 hålls i City, på Malmskillnadsgatan 32, och öppnar onsdagen den 11 januari. Öppettiderna då blir måndag–torsdag kl 12–20 och fredag–söndag kl 11–17.

» Utförlig besöksinfo

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs