Vårsalongen 2017

11 januari5 mars 2017

Titel 239. Första Gradens Intentionalitet
Teknik Olja på duk
Konstnär Erik Sigerud

Jag målar på duk med alla typer av färg, såsom olja, akryl och vinyl.
Målningarna skildrar konstruerade rum som utgör bakgrund för möten mellan geometriska förklaringsmodeller, abstrakta livsenergier och bilder av människor.

Konceptet är att arbeta med målningsprocessen som ett verktyg för att studera skillnaden mellan vad och hur jag ser. Arbetet handlar inte så mycket om att försöka definiera seendet i sig, utan snarare om att undersöka hur idéer om samhället, relationer och verkligheten undflyr alla definitioner. Samtidigt är samhällets bas och dess överbyggnad, normer och makthierarkier insnärjda in en struktur av flytande regler.

Mina experiment syftar till att bidra till en diskussion om målning, konst och samhälle. Ett intresse för kritiska och dialektiska förhållningssätt till information har inspirerat mig att experimentera med sammanförandet av olika sätt att se på vår sociala verklighet. I mina målningar testar jag om en offentlig sfär kan målas genom att sätta samman engagemang för den personliga kognitiva verkligheten, för livet självt samt för andra människor och politik.

Något som ger min process riktning är det ouppnåeliga målet att skapa en målning som står i samband med det samtida samhället och den samtida konsten utan att vara beroende av en berättelse om mig som skapare eller av det sammanhang i vilket målningen presenteras. Det måste finnas en anledning till att måla snarare än att göra något annat. Mitt arbete handlar inte om koncepten eller om själva målningen. För mig är det viktigt att arbetsprocessen, det material som jag använder, vad jag målar och hur jag gör det är samma sak som varför jag gör det.

Född 1977, bor i Hägersten.
Hemsida: www.eriksigerud.com


Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Måndag 11.00–17.00
Tisdag och torsdag 11.00–20.00
Onsdag samt fredag–söndag 11.00–17.00
Entré 80 kr, under 18 år gratis. Måndagar fri entré för alla.
Presentation av utställningen ca 20 minuter varje dag kl 12 och 15.

Cinemateket visar en serie med sovjetiska stumfilmer i Filmhuset. Nästa film är En moder (1926) den 12 januari.

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst tre stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs