Vårsalongen 2017

11 januari5 mars 2017

Titel 212. Konstruktion 2 (båge)
Teknik Tusch och gouache
Konstnär Jaak Poom

Mina bilder utgörs vanligtvis av komplicerade strukturer, något som alltid intresserat mig. Ofta maskin- eller byggelement eller grupper av människor. Till synes slumpmässigt sammansatta, men det är datoralgoritmernas okända regler (tillsammans med underlag och inställningar) som har skapat dem, inte slumpen. Resultatet är ofta överraskande.
Min uppgift är i första hand att utvärdera dessa ”datorskisser”. Är de intresseväckande på något sätt? Kan de bearbetas till någonting? Till en ”traditionell” bild?

De två här utställda bilderna ingår i en serie om fyra, som alla utgår från samma tecknade underlag – ”förfader”– som överförts till dator och bearbetats med olika dataapplikationer. Därefter har bilden för hand åter överförts till papper, redigerats och färgsatts.
Resultatet –”barnen” eller rentav ”barnbarnen” (olika applikationer efter varandra) – har få likheter med förfadern. Men släktskapet kan ändå spåras.

Kanske återspeglas här något av människans kaotiska värld: Individen försöker påverka tillvaron efter sina önskemål. Men så gör andra individer och grupper också, efter egna föreställningar och principer. Resultatet tycks inte bli den osynliga handens välordnade värld, utan snarast en kaosartad komplex situation.
Men även en sådan kan ha viss skönhet – åtminstone så länge den bara finns som bild på ett papper. Konstruktivistisk surrealism har någon kallat det.

Född 1936, bosatt i Stockholm. Arkitekt, tecknare och konstnär. Medlem av KRO.
Kontakt: jaak.poom@glocalnet.net

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Måndag 11.00–17.00
Tisdag och torsdag 11.00–20.00
Onsdag samt fredag–söndag 11.00–17.00
Entré 80 kr, under 18 år gratis. Måndagar fri entré för alla.
Presentation av utställningen ca 20 minuter varje dag kl 12 och 15.

Cinemateket visar en serie med sovjetiska stumfilmer i Filmhuset. Nästa film är En moder (1926) den 12 januari.

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst tre stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs