Vårsalongen 2018

12 januari25 mars

Titel 175. Mottainai 2:12
Teknik Akryl på spillträ
Konstnär Merete Lassen

Huvudinspiration till Mottainai 2:12 och Mottainai 2:13 är lek, begränsning och beteendemönster som ger upphov till slöseri. Jag har under en tid fascinerats av den japanska filosofin Mottainai och har de senaste åren besökt Japan för att få en djupare förståelse av hur Mottainai tar sig uttryck i det dagliga livet där. Filosofin uttrycker en känsla av ånger, slöseri och människans påverkan på miljön och samhället runt oss. I en värld av massproduktion och ett slit-och-släng-samhälle kan Mottainai ses som ett nödvändigt kall.

I den konstnärliga processen har jag två enkla regler att följa: verken består enbart av använda restmaterial och jag ändrar enbart färgen, inte den slumpmässiga formen. Med dessa uppsatta grundregler som utgångspunkt börjar en lekfull process. Processen är intuitiv och man kan säga att det finns en aspekt av dadaism där form och material för en dialog. En dialog om hur vi använder våra resurser idag och vad vi anser har ett värde.

Född 1981 och uppvuxen i Norge, bor och arbetar sedan 10 år tillbaka i Göteborg. Har en BFA i måleri och teckning från University of New South Wales i Sydney, Australien. 

Hemsida: meretelassen.com

Utställningar & Evenemang

Liljevalchs öppettider

Liljevalchs håller stängt för omhängning från den 10 september. Helgen den 20–23 september hålls mässan Grand Antiques Art & Design i konsthallen. 
Öppettider 
Torsdag 11.00–20.00
Fredag och lördag 11.00–18.00
Söndag 11.00–17.00

Entré 150 kr, under 20 år gratis. 

Om Liljevalchs

Välkommen till Liljevalchs – Stockholms vackraste utställningsmiljö! Här visar vi konst och form i minst fyra stora utställningar om året.

» Läs mer om Liljevalchs