Liljevalchs+

En lätt och lekfull tillbyggnad färdig 2021. Den nya byggnaden gör att fler kan ta del av konsten, eftersom vi kan fördubbla antalet utställningar per år. Liljevalchs blir en bättre fungerande konsthall som kan erbjuda utställningar & upplevelser i ytterligare 100 år.

2400 extra m2

Det nya huset har tre våningar och ger 2 400 kvadratmeter nya ytor till utställningar, entré, butik och utveckling av klassiska kaféet Blå Porten.

Ljuset i fokus

På översta planet växlar takhöjden mellan 3,5 och 6 meter. 186 lanterniner skapar ett rutnät som möjliggör många olika rumsindelningar och ljusinsläpp.

Större kapacitet

Liljevalchs+ ger oss ökad säkerhet och ett perfekt klimat. Vi kan ta emot känsliga konstverk, växla stora och små utställningar samt hålla öppet alla dagar.

Tre nya våningar

När Liljevalchs+ står klart 2021 har konsthallen fått ytterligare 2 400 kvadratmeter golvyta i tre våningar, till utställningar, restaurang och butik.

​Tre frågor till arkitekten

När det vinnande bidraget presenterades ställde vi tre frågor till Gert Wingårdh om uppdraget, lösningarna och referensen till Malmö konsthall.

​Sekelgamla visioner

Redan 1918 fanns tankar på att bygga ateljéer och bostäder kopplade till Liljevalchs på tomten bakom det rosa huset, berättar Mårten Castenfors.