Ljuset i fokus

På översta planet växlar takhöjden mellan 3,5 och 6 meter. 166 lanterniner skapar ett rutnät som möjliggör många olika rumsindelningar och ljusinsläpp.