Medarbetare

Mårten Castenfors

Chef för Liljevalchs konsthall
marten.castenfors@stockholm.se
08-508 31 332, 076-123 13 32  

Mårten Åhsberg

Ansvarig utställningstekniker
marten.ahsberg@stockholm.se
08-508 31 343, 076-123 13 43

Margaretha Schön

Press
margaretha.schon@extern.stockholm.se
margaretha.schon@gmail.com

Louise Fogelström

Utställningskoordinator och evenemangsansvarig
louise.fogelstrom@stockholm.se
08-508 31 335, 076-123 13 35

Ulrika Hägglund

Konstpedagog/gruppbokningar
ulrika.hagglund@stockholm.se
08-508 31 337, 076-123 13 37
För bokningar 08-508 31 340 

Anna Andrén

Butiksansvarig
anna.andren@stockholm.se
08-508 31 348, 076-123 13 48

Gunnel Lindelöv

Registrator och arkivansvarig
gunnel.lindelov@stockholm.se
08-508 31 342, 076-123 13 42

Klara Nilsen

Assistent
klara.nilsen@stockholm.se
08-508 31 344, 076-123 13 44

Fredrik Nyberg

Hus- och säkerhetsansvarig
fredrik.nyberg@stockholm.se
08-508 31 323, 076-123 13 23

Merja Tuohimaa

Ekonomiadministratör
merja.tuohimaa@stockholm.se
08-508 31 338, 076-123 13 38

Bengt Andersson

Verksamhetscontroller
bengt.andersson@stockholm.se
08-508 31 918, 076-123 13 18