Hilding Linnqvist – Att bli konstnär

Gossen, taffeln och Pehr Hörberg, olja, 1917.
I tysta kvällen, olja, 1919.