Juryarbete

Susanne Vollmer och Helene Billgren närstuderar bidrag.
Foto: Mattias Lindbäck