​Örjan Henriksson

På tröskeln.
Silvergelatinfotografi.