Tre seminarier under hösten

Under hösten ordnas tre seminarier på Liljevalchs där ämnen som 1920-talets konstnärliga iver, agitprop och trollfabriker diskuteras liksom filmens roll i politiken.

I anslutning till utställningen Sovjetisk affischkonst anordnar Liljevalchs i samarbete med Biospheric Pictures och Tidskriften Respons tre seminariekvällar. Seminarierna syftar till att sätta in affischkonsten i ett historiskt sammanhang och undersöka om det finns några lärdomar att dra för vår egen tid. Projektet har fått stöd från Svenska Akademien.

Moderator är Kay Glans, Tidskriften Respons. Seminarierna startar kl 18 och konsthallen är öppen till kl 20. Entrébiljett till utställningen gäller även till seminarierna.

1. Onsdagen den 17 oktober kl 18
Hur kom det sig att den konstnärliga entusiasmen var så intensiv under den revolutionära perioden 1920–1930 – och vad hände sedan? Varför fortsätter affischkonsten att inspirera och hur ska man förhålla sig till att den också var politisk propaganda för en totalitär regim?

Medverkande:
Lars Kleberg, professor emeritus i ryska vid Södertörns högskola. Hans senaste bok är Vid avantgardets korsvägar – Om Ivan Aksionov och den ryska modernismen.
Irina Sandomirskaja, professor i cultural studies vid Centre for Baltic and East European Studies (CBEES), Södertörns högskola. Hon har bland annat forskat om det ryska avantgardets teori, litteratur och film.
Johan Scott, konstnär och professor vid Stockholms konstnärliga högskola.
Seminariet är på svenska.

2. Onsdagen den 31 oktober kl 18.
Agitprop – Trollfabriker? Finns det en linje från den ena till den andra? Hur fungerade propagandan i Sovjetunionen på 20-talet och hur fungerar den i dag?

Medverkande:
Lars Erik Blomqvist, översättare och författare, bland annat till Rysk litteratur efter Stalin och Sovjetrysk prosa från Gulag till Glasnost, utvecklingen efter 1970.
Åsa Wikforss, professor i filosofi vid Stockholms universitet. Hon har särskilt intresserat sig. Hon publicerade 2017 boken Alternativa fakta – Om kunskapen och dess fiender, som bland annat handlar om varför vi är sårbara för lögn och propaganda.
Gregory Goldenzwaig, journalist, kulturproducent och medieforskare, även verksam vid Svenska Institutet.
Seminariet är på svenska.

3. Onsdagen den 14 november kl 18
Film/konst i politikens intresse. Stater och andra aktörer kan försöka forma det kollektiva minnet för politiska syften. Vilken roll spelar filmen i detta sammanhang, både som lojal och kritisk mot regimer?

Medverkande:
Trond Lundemo, docent vid enheten för filmvetenskap, Stockholms universitet.
Ekaterina Tewes, forskare i allmän och jämförande litteraturvetenskap vid Freie Universität Berlin. Hon är verksam inom projektet ”Rhythmus und Projektion. Möglichkeitsdenken in der sowjetischen Avantgarde”.
Lusine Djanyan och Alexey Knedlyakovsky, Ryssland och Sverige, konstnärer och medlemmar i Pussy Riot.
Anna Serner, vd, Svenska Filminstitutet.
Seminariet är på engelska.