Gert-Ove Wågstam

Titel 246. Rörmuffar - The mental state of Tarzan
Teknik Monterade metallelement

Allt är konst om man tilldelar det en mening bortom det förväntade. Det enkla blir komplicerat och det oöverblickbara tydligt. En slags dynamik som reflekterar tankar och handling i skapandets ögonblick. Rörmuffar, eller ”The mental state of Tarzan”, återspeglar just detta.