Mattias Cantzler

Titel 29. En limpa snusförnuft
Teknik Installation, furu, blandteknik och en stor limpa med Ettans snus

En limpa snusförnuft är en experimentell ljudinstallation, där olika materialers egenskaper och förmåga att skapa ljud undersöks. En stor rulle med Ettans snus tas i bruk, och får under utställningen ett helt nytt användningsområde.

I motsättning till verkets titel är arbetet inte nödvändigtvis särskilt funktionellt eller rationellt. Med tummen mitt i handen har jag tillverkat ett objekt vars mål och mening kan diskuteras.

En limpa snusförnuft avspeglar tillvarons alltmer konforma, likriktade, homogeniserade och repetitiva leverne.