Mattias Cantzler

En limpa snusförnuft är en experimentell ljudinstallation, där olika materialers egenskaper och förmåga att skapa ljud undersöks. En stor rulle med Ettans snus tas i bruk, och får under utställningen ett helt nytt användningsområde.

I motsättning till verkets titel är arbetet inte nödvändigtvis särskilt funktionellt eller rationellt. Med tummen mitt i handen har jag tillverkat ett objekt vars mål och mening kan diskuteras.

En limpa snusförnuft avspeglar tillvarons alltmer konforma, likriktade, homogeniserade och repetitiva leverne.