Morgan Stenman

Titel 208. Jag dyker i dagningen
Teknik Collage

Sunne i januari:
Mina collage är i sig egna besvärjelser över livet.
En idé blir en katalysator som ger det vita akvarellpappret ett liv.

Jag ser verken som en sorts teater, en subjektiv irrfärd i tid och rum, men också i olika slags världar.
Möjligheten till igenkänning är också centralt i verken, precis som möjligheten till missförstånd.

Resultatet blir snarare en fråga tillbaka till mig.
Titeln på ett verk kommer när frågan har fått sitt svar.
Konsthistorien intresserar mig mycket.

Humor är viktigt i mitt arbete.
Som ett vapen mot
Som en vän med

”Jag dyker i dagningen” refererar till ”Dödens ö” av Arnold Böcklin.
En idé överensstämmer fortfarande inte med slutresultatet.
Jag har vant mig…

Hemsida: morganstenman.se