Siri Elfhag

Titel 56. Snake-princess
Teknik Olja på mdf

Snake Princess och Untamed Lion Man är två delar ur en serie målningar jag gjorde inspirerade av romantiska och svulstiga ögonblick ur konsthistorien. 

Jag ville fånga något lite komiskt i de ofta överdrivna framställningarna av till exempel kungligheter, och på samma gång försöka behålla det som är mystiskt. 

I mitt måleri blandas ofta djur och människa ihop och blir till odefinierbara varelser som anstränger sig för att få kontakt och förstå varandra.