Ulf Nilsson

Överlåter åt betraktaren att tolka uttrycket i bilden.
Samtliga bilder är tillverkade 2018.
Född 1943, bosatt i Höganäs.